Jste zde

Konstelace

revue Astrologické společnosti ČR

všechna čísla jsou členům dostupná ke čtení v knihovně AS ČR, po veřejnost jsou uložena ve všech krajských knihovnách.

Přehled obsahů posledních čísel revue společnosti:

Členové Astrologické společnosti ČR dostávají Konstelaci poštou zdarma, je však také do vyprodání volně k dostání u vybraných knihkupců, nejsnadněji například v knihkupectví Hledající (pan J.Jelínek, Kozácká 11, 101 00 Praha 10, e-mail hledajici@comp.cz) .