Jste zde

Konstelace 30

obsahuje
sedm příspěvků, dvě přílohy a jednu tabulku
(pro členy navíc CD-ROM s astrologickými programy).

Úvodník editora

V prvém příspěvku, nazvaném “Pražský orloj“ Vratislav J. Žižka ukazuje kus historie našeho nejznámějšího orloje v kontextu pevných astrolábů a poodhaluje poselství, které nám z minulosti tento poklad přináší do našeho času.

Prognózu vývoje obsahuje příspěvek Richarda Stříbného “Jaký bude rok 2001 ?“. V prvé části ukazuje globální pohled na kvalitu času vycházející z budoucích mundánních konstelací, v druhé ukazuje pohled zaměřený zvlášť na Českou republiku.

Příspěvek Josefa Tomáše “Astromystika“ předkládá některé myšlenky Květoslava Minaříka z pohledu astrologie a uvádí autorův originálně pojatý časový plán života mystika charakterizovaný pomocí jednotlivých planet.

Milan Píša se v příspěvku “Systém astrologických domů a jeho vztah k měření času“ zabývá časem jako skutečností s určitou kvalitou. Uvádí babylonský a antický systém dělení hodin a ukazuje spojitost antického se systémem domů.

Příspěvek Zdeňka Bohuslava “Ještě k harmonickým planetárním hodinám a domům“ uvádí v prvé části doplněný návrh tvorby harmonických planetárních hodin, v druhé ukazuje k tomuto postupu hledání analogického dělení domů. V třetí části pak srovnává dělení dne a noci na 2x 12 úseků a jednotlivých rozšířených typů domů.

Příspěvek “Velké astrologické kongresy roku 2000“ Svatopluka Svobody, Richarda Střílného a Zdeňka Bohuslava představuje osobní zkušenosti z návštěv Světového astrologického kongresu v Lucernu a kongresu Svazu amerických astrologů v Las Vegas. Popisuje přehledovou formou přednášky a pracovní semináře, jichž se autoři účastnili.

V rubrice Polemika je uveden příspěvek Martina Stiburka “Psychologické školy a jejich plagiáty - školy v astrologii“. Ukazuje v něm, jak v novodobém pojmenování jednotlivých “škol“ se příliš nápadně objevuje podobnost se stejnojmennými a často uměle vytvořenými školami v psychologii. Předkládá pak otázku, zda astrologie jakožto starší a svébytný obor má vůbec zapotřebí takové násilné členění.

Na přání členů jsou uprostřed čísla zařazeny dvě přílohy – platné stanovy Astrologické společnosti ČR a efemeridy planet pro rok 2001 spolu s jejich aspektářem. Tradičně, avšak díky čtyřleté periodicitě v jejich opakování naposled, je uvedena i tabulka východů a západů Slunce pro rok 2001.