Jste zde

Konstelace 41

Začíná jako obvykle úvodníkem editora a obsahuje čtyři příspěvky a jednu tradiční přílohu.

Prvním příspěvkem je článek: „Galileo Galilei – hledač světla poznání, člověk a astrolog“. Jeho autor Zdeněk Bohuslav přináší na základě nových poznatků v roce 400 letého výročí pozorování oblohy dalekohledem netradiční a pro mnohé racionalisty velmi pravděpodobně překvapující pohled na muže, praktikujícího astrologa, jenž přinesl lidem své doby nejen objevy zdánlivě podporující materialisticko-pozitivistický náhled na svět, ale který s ohledem na svou astrologickou praxi - díky vlastnostem, jež bohužel provází i dnešní společnost – nechtě přispěl k poklesu statusu astrologie na více než dvě století. V článku je ukázán běh Galileova života s důležitými životními daty, historie jeho některých objevů a prvé dva střety s inkvisicí. Na nově získaných materiálech je pak ukázáno zákulisí a doposud neznámé pohnutky, jež vedly k nejznámějšímu třetímu inkvisičnímu procesu. Navíc je na otisku z jeho rukopisu ukázán Galileův postup při rektifikaci vlastního horoskopu a ve stručnosti jsou uvedeny astrologické techniky, které ve své praxi užíval.

Druhým příspěvkem je výtah z přednášky „Novoluní před narozením“ italsko-německé astroložky paní Lianelly Livaldi–Laun, který provedl JUDr. Svatopluk Svoboda, CSc. V této přednášce paní Livaldi-Laun nastínila svou cestu a způsob uvažování ve vztahu k horoskopu tohoto zvláštního novoluní. Chápe jej jako nástroj, který vypovídá, pokud je dán do vztahu s radixem daného člověka, o jeho karmických sklonech k životnímu poslání. Své úvahy dokumentuje na třech příkladech z praxe.

Třetím příspěvkem je článek „Životní cykly“ paní Ing. Evy Prokešové. Autorka po připomenutí obecných pravidel pro pomaluběžné planety začíná studovat nejprve cyklus aspektů Urana a Neptuna na sebe samé a pak přistoupí k pohybu Plutona, avšak díky jeho významně delší době oběhu s ohledem na jednotlivé generace. Po této přípravě analysuje souhrnné působení všech těchto planet na ročníky 1935, 1950 a 1975. V dalším kroku porovnává životní etapy s ohledem na cykly působení uvažované v pracích J. Kefera a Hádese. Následně ukazuje, že životní etapy podle planet a mezníky dané tranzity pomalých planet na sebe samé vzájemně korespondují. Tyto myšlenky pak dokumentuje na životě dnešního mága výpočetní techniky Billa Gatese. V závěru práce pak ukazuje jak celý tento systém vytváří z jejího pohledu specifický model životní dynamiky člověka.

Čtvrtým příspěvkem je článek „Zkušenosti s uměleckým vzděláváním a hledáním talentu“ od paní Mariky Baránkové. Po krátkých úvodních úvahách autorka ukazuje ze své víceleté praxe pedagoga odpozorované talentové rysy a oblast jejich uplatnění ve vztahu k radixu. V kontextu dnešní doby je studuje nejdříve z pohledu převažujícího živlu, pak systematicky z pohledu silně zdůrazněných planet, znamení a domů.

Ve střední části tohoto dvojčísla jsou opět jako vyjímatelná příloha otištěny efemeridy a přehled aspektů planet na roky 2009 a 2010.