Jste zde

Konstelace 48

 

            Začíná jako obvykle úvodním slovem editora a obsahuje  pět příspěvků, které jsou věnovány Johannu Keplerovi a jeho myšlenkám. Rádi bychom takto přiblížili jeho astrologickou praxi.

            Prvním příspěvkem, i když pro někoho možná příliš krátkým, s názvem “Cesty Keplerových rukopisů a jeho sbírky horoskopů“, je uvedení do historie Keplerovy rukopisné pozůstalosti a rozsáhlé sbírky horoskopů od Zdeňka Bohuslava spolu s přehledem členění a obsahu jeho díla včetně horoskopů v systematickém vydání pod názvem Johannes Kepler Gesammelte Werke.

            Druhým příspěvkem je „Předpověď počasí na rok 2015“ podle postupu Johanna Keplera od Ivany Černé. V něm zapracovala oproti předchozím svým předpovědím počasí pro roky 2013 a 2014 i další Keplerem použitá pravidla obsažená v třetím příspěvku této Konstelace.

            Třetí, čtvrtý a pátý příspěvek jsou materiály získané, přeložené a přetištěné ze  speciálního  dvojčísla anglického časopisu Culture and Cosmos, volume 14 No.1 a 2, s podtitulem Keplerova astrologie, které vyšly v časopisu Culture and Cosmos, Bristol, UK, 2010, ISSN 1368-6534.

                Třetím příspěvkem je Keplerova „Prognóza na rok 1618“. Je uvedena sofistikovaným věnováním císaři Matyášovi, samotná předpověď počasí je členěna na roční období a na jednotlivé měsíce. Kepler v rámci roční prognózy uvádí nejen predikce počasí spolu s dalšími planetárními, dříve neuváděnými zdůvodněními, ale také blok predikcí z mundánní astrologie pro rok 1618. Věnuje se v něm jak zatměním onoho roku, úrodě a nemocem,  tak i světovému obchodu a míru.  

            Při překladu  čtvrtého a pátého příspěvku do angličtiny pracovaly překladatelky současně s materiály z Johannis Kepleri Opera Omnia, Johannes Kepler Gesammelte Werke a elektronickými kopiemi latinsko-německých rukopisů z Pulkovského Keplerova archivu a na jejich základě a spojením pak vznikl anglický překlad. Z něj byl následně pořízen překlad český. 

            Čtvrtý příspěvek nese název „Keplerovy metody astrologického výkladu pro Rudolfa II, 1602“. Obsahuje  diskusi a hledání upřesněného radixu Rudolfa II, jeho stručný výklad a Keplerovo čtení a výklad vlivů pro císaře Rudolfa II na solární roky 1602 a 1603. Je ukázkou Keplerových metod a způsobu práce se solárním horoskopem, direkcemi (s vedením solárním obloukem) a tranzity a bohatě vybaven vysvětlujícími poznámkami k anglickému překladu.  

            Pátý příspěvek „K výkladu horoskopu Rudolfa II pomocí tradičních metod, 1602“ opět přináší rozbor solárních roků 1602 a 1603, tentokráte však s pomocí tradičních technik – direkcí (přesněji řečeno však profekcí), ingresů a tranzitů, s využitím domicilů, povýšení, hranic, vzájemných recepcí, elevace, vládců horoskopu... . Také je uveden soubor direkčních míst – (promisorů) odvozených od Luny a Slunce pro rok 1602 a podpůrné výpočty pro vedení MC a Ascendentu.