Jste zde

Konstelace 47

Začíná jako obvykle úvodním slovem editora a obsahuje 5 příspěvků.

            Prvním příspěvkem je vzpomínka na olomouckého astrologa Josefa Andera od jeho žáka Vladimíra Pospíšila. Představuje nám v něm člověka, který procházel složitými životními situacemi a přesto dokázal druhým otevírat dvířka astrologie a jako jiní z pokročilých na cestě pomáhal předávat oheň poznání.   

            Druhým příspěvkem je vzpomínka Zdeňka Bohuslava na Jamese H. Holdena,  významnou osobnost světové astrologie – amerického astrologa, historika zabývajícího se systematicky osobnostmi a historií astrologie a překladatele astrologických prací od nejstarších astrologických pramenů, přes prameny středověké, ranného novověku až po prameny 20. století.

          Třetím příspěvkem je začátek Apologetické předmluvy Jeana Baptisty Morina k veškeré astrologii z jeho práce Astrologia Gallica, v překladu z latinského originálu Z. Žaluda.  Je otištěn na ukázku z připravovaného českého překladu tohoto monumentálního díla největšího francouzského astrologa ze 17. století.

           Čtvrtým příspěvkem je přetisk základní  astrologické terminologie jak ji uvedl ve své práci „Encyklopedie  západní astrologie“ astrolog Milan Špůrek. 

            Pátým příspěvkem je článek „Brány do podvědomí: osmý &  dvanáctý dům“ od české astroložky Evy Prokešové. Článek rozvíjí téma, které pod stejným názvem uvedla na Eukarpii 2013. Po vymezení podvědomí, ukazuje společná témata obou domů a následně i rozdílnost přístupu k esoternímu jejich prostřednictvím. Po uvedení témat a darů osmého domu se věnuje analýze jak se pro jednotlivé planety v tomto domě zintensivní její prožívání  ve vztahu k osobnosti. Obdobně se pro dvanáctý dům nejdříve věnuje jeho darům, chybným modelům a tématům a v následné analýze studuje zjemňování a nejistotu prožívání každé z planet v tomto domě, s tím že ona, napojená na nitro, má za cíl  naučit dotyčného hledat její energii v sobě samém.