Jste zde

Konstelace 26-27

závěrečná 3. část příspěvků evropského astrologického kongresu

Úvodník editora

V příspěvku "Jaký je smysl našeho věku" rozebírá Marief Cavaignac z pozic humanistické astrologie členění a význam životních etap člověka.

Luisa Huber v příspěvku "Duše je v centru horoskopu" hovoří o cestě astrologie, kterou urazila při svém působení v psychologii dvacátého století astrologií dříve nepoznamené. Snaží se ukázat posun v psychologickém pojetí příčin chování člověka tak, jak bylo toto pojetí ovlivněno dnes již třicetiletým působením její školy.

Příspěvek Bruno Hubera "Kdy a kde byl skutečný počátek astrologie" se snaží na základě nové indicie, tj. novým překladem babylonské hliněné tabulky dovodit posunutí našich představ o počátku astrologie o téměř 2000 let dříve než se dosud předpokládalo.

Arnold Keyserling v příspěvku "Zářící pravda" odkazuje na nejstarší podněty v tradicích člověka - tradici náboženství a víry jakožto stimulantů postupu člověka na duchovní cestě. Snaží se ukázat jak primární víra v rozdílných kulturách byla vždy spojena s astrologií, astrologií chápanou jako jazyk poznání.

V příspěvku "Problematika prognóz v v mundánní astrologii" Gerard Hynek obhajuje hledání odpovědí na budoucí vývoj na úrovni státních celků jako prognóz a ukazuje některé techniky z této oblasti.

Eva Kreutzruck v příspěvku "Astrodrama aneb hra duše" seznamuje posluchače s formou terapie založenou na astrologickém sebezážitku. Ukazuje jak s její pomocí odhaluje účastníkům jak pochopení vlastních dříve temných motivací, tak pochopení principu jedntolivých planet a prvků horoskopu a následně i nalezení cest k plnějšímu využití osobních dispozic.

Gerald Kreutzbruck v příspěvku "Holotropní proces v systému rodinné astrologie" se pokouší ukázat jak se může spojovat holotropní proces, astrodrama a skupinová - rodinná terapie.

Elisabeth Teissier v příspěvku "Astrologie současně umění, věda a moudrost" ukazuje jsou tyto nosné pilíře zastoupeny v práci astrologa.

Alexander Ruperti ve své "Výzvě astrologům" vybízí ke změně postoje, užitých metod a cílů výkladu horoskopu , tak aby v jeho pojetí odpovídaly nové úrovni vývoje lidstva a mohl tak být naplněn smysl lidského života. Tento příspěvek je do jisté míry životní odkaz A. Rupertiho společenství astrologů (půl roku po kongresu zemřel). Příspěvkem "Energetická povaha lidského těla" obětavě zastoupil nedostavivšího se M. Charvetta.

V předposledním příspěvku pak Z. Kinkorová připomíná důležitost neopomíjení konfigurace YOD v nativním horoskopu.

Na závěr jsou uvedeny východy a západy Slunce pro 50st s.š. a 15. pol. vých. délky. a arisolár pro rok 1999.