Jste zde

Konstelace 42

obsahuje
dva nekrology a pět příspěvků.

Začíná jako obvykle úvodním slovem editora.

V nekrolozích, mimořádných příspěvcích, jsou připomenuti (a uvedeni v abecedním pořadí) dva nedávno zesnulí astrologové:
Ing. Antonín Baudyš, CSc. - synem Bc. Antonínem Baudyšem a
Vladimír Sládeček - jeho žákem Mgr. Zdeňkem Myslikovjanem.

Prvním řádným příspěvkem je článek „Antický předchůdce středověkých orlojů“ od manželů Hadravových - Doc. RNDr. Petra Hadravy, DrSc. a PhDr. Aleny Hadravové, CSc. Byl připraven k 600. výročí fungování Pražského orloje, jako informace o jeho předchůdci - hmotném svědectví pro některé znepokojujícího lidského umu. Zhruba před 110 léty byly u pobřeží stejnojmenného ostrova nalezeny zbytky mechanického stroje vytvořeného již před zhruba 2150 léty. Autoři přináší informace o jeho zkoumání a ukazují, že jak se zdá, jde o stroj, který modeloval pohyby planet sluneční soustavy jak pro kalendářní práci, tak pro jiný typ – například pro astrologické užití (umožňoval například výpočty zatmění, podával efemeridové informace o světlech a planetách …).

Druhým příspěvkem je překlad článku „Přichází Camelot nebo ekonomický Armagedon?“ Raymonda Merrimana - jednoho z nejpřednějších amerických astrologů zabývajících se dlouhodobě finanční astrologií, který také opakovaně sloužil jako president Mezinárodní organisace pro astrologický výzkum ISAR. V článku zkoumá kardinální klimax, tedy zvláštní postavení planet v kardinálních znameních. Speciálně se věnuje období 2008-2015 (kdy se v kardinálních znameních nachází Saturn, Uran a Pluto) ve vztahu k ekonomickým podmínkám jak v USA tak ve světě (z časopisu The Mountain Astrologer June/July 2009 přeložil Ing. Josef Chmel).

Třetím je „Příspěvek k teorii věků“ od olomouckého astrologa Ing. Jiřího Nitsche. Autor ve svém článku ukazuje, jak lze časové úseky – velké řádově stovky či tisíce let – zkoumat kyvadlem času, jimž je cyklus konjunkcí Jupitera a Saturna. Ukazuje jak právě jejich opakující se trojnásobná konjunkce ve stejném znamení (tj. konjunkce opakující se vlivem retrogradity a ve stejném znamení) poskytuje ponětí o uzavírání jednoho cyklu a otevírání cyklu následujícího v dlouhodobém horizontu.

Čtvrtým příspěvkem je „Astrologická teorie a praxe Tychona Brahe – 1. část“ historika a překladatele Mgr. Zdeňka Žaluda PhD. Autor na základě studia originálních pramenů představuje v první části ze dvou obtížné začátky Tychonovy profesionální dráhy. Mezi jiným především podstatnou část jeho nástupní řeči na kodaňské universitě, v níž byla přes polovinu času věnována obhajobě astrologie. Tato řeč doposud v takovém rozsahu nebyla z dochovaného originálu jejího záznamu v latinském jazyce přeložena a je poprvé uveřejněna v českém jazyce. Tychon v ní nejdříve přistupuje k obhajobě astrologie jak z teologického tak přírodovědného hlediska, dále odmítá determinaci člověka a ponechává prostor pro jeho svobodnou vůli a ukazuje prospěšnost astrologie pro lékaře, správu domácnosti, v zemědělství, mořeplavbě a právu.

V posledním příspěvku zkušené korektorky PhDr. Radmily Janečkové a Ing. Zdeňka Bohuslava CSc. nazvaném „K astrologickému vyjadřování“ přináší autoři argumenty pro rozlišování ve výrazových prostředcích charakteristických pro astrologické užití a pro běžné užití v astronomii. Následně se pokouší odstranit zmatky ve vyjadřování tím, že nabízí čtenářům Konstelace přehlednou orientaci ve skloňování jmen planetárních astrologických symbolů.