Jste zde

Konstelace 51

Začíná jako obvykle úvodem editora a obsahuje  tři příspěvky – dva překlady (z pozůstalosti J. Keplera a ze soudobého britského světa) a jeden původní český příspěvek.

 Prvním je článek s názvem „K upřesnění Waldštejnova horoskopu“ od velikána 17. století, astrologa a astronoma Johannese Keplera. Přináší v českém jazyku překlad části původních Keplerových materiálů psaných v latině a němčině, otištěných v souborném vydání Keplerových astrologických textů Gesammelte Werke, vydaných teprve v roce 2009. Je to text obsahující Keplerovy reakce a výpočty z roku 1628 na žádost o upřesnění horoskopu Albrechta z Waldštejna z roku 1608 a o další prognózu. Je v něm také uveden Keplerem sestavený upřesněný nákres horoskopu z originálů rukopisů v Keplerově archivu v St. Petěrburku.

            Druhým příspěvkem je převzatý článek z The Mountain Astrologer s názvem „Moc za trůnem je ta pravá moc“ od anglického astrologa Franka C. Clifforda.  V něm se autor věnuje pěti nativitám vlivných manželek amerických presidentů  a zkoumá za užití ekválních domů, tranzitů a solárního oblouku některé, z autorova pohledu, důležité aspekty jejich působení na veřejnost a na manžely. 

                    Třetím příspěvkem je článek „Domy harmonických planetárních hodin a ověřování výpovědní hodnoty systému domů“ Zdeňka Bohuslava. Autor navrhuje nové kvadrantové členění ekliptiky na domy pro daný čas a místo na Zemi, které se neopírá o prostorové členění, ale je, obdobně jako například domy Alcabitiovy či Placidovy, odvozené z pohledu časového a to na základě dříve odůvodněně vymezených harmonických planetárních hodin. Ukazuje jak lze tento postup pro běžné zeměpisné šířky od rovníku po polární kruhy užít i pro šířky za polárními kruhy a to i ve dnech, kdy Slunce nevychází či nezapadá. V druhé části pak představuje možné prostorové členění nebeské sféry odvozené od těchto domů. V třetí části článku pak navrhuje ověřování fungování každého systému domů pomocí výkladu prázdných domů rektifikovaných nativit se známým životním během daného člověka.