Jste zde

Konstelace 29

obsahuje
sedm příspěvků a dvě přílohy

Úvodník editora

V prvním, nazvaném “Velký kvadrát”, Lynn Koiner ve výtahu J. Johanisové podává základy čtení této konstelace a připomíná její odlišnosti pro základní, pevná a pohyblivá znamení.

V dalším příspěvku “Krumlovský rodák význačným astrologem”, M. Píša po náročné archivní práci představuje život a dílo rakušana F. Schwickerta, jednoho z nejvýznamnějších astrologů sklonku 19. a počátku 20. století. Muže, který se jako jeden z mála i v publikační rovině úspěšně vyrovnal se základy tradiční astrologie a svými pracemi tak postavil nosný pilíř pro poznání dalších generací. Autor uvádí podklady a navíc předkládá úvahu vedoucí jak k určení Scwickertova místa narození v Čechách, tak k možnému zpřesnění času narození.

R. Tobičík se v příspěvku “Causa úplnosti“ snaží poukázat na potřebnou míru uvolněnosti a nadhledu pro astrologický výklad. Pro jejich přiblížení ukazuje jak pomáhají při při pozorování třídimenzionálních obrázků.

Polák Krystof Daczkievicz v překladu J. Gričové v příspěvku “Kosmický chlad v hodině H” přináší u nás málo známá data Poláky tak draze vykoupeného symbolu novodobé polské samostatnosti – Varšavského povstání a ukazuje na zvláštní roli Plutona v povstání.

R. Stříbný v příspěvku “Astrologické předpoklady pro magickou praxi” vymezuje z hlediska astrologie potřebné předpoklady adeptů a dokumentuje je na třech nově uváděných nativitách známých magiků – S. Guaity, E. Levyho a J. Kefera

V příspěvku “Firdarie - zasuté dělení času” Z. Bohuslav uvádí skupinu v dnešní době zapomenutých středověkých metod pomáhajících dříve při divinaci. Na dvou příkladech, neúspěšném presidentském kadidátu Philu Grammovi a známém fotografu a mystikovi F. Drtikolovi, ukazuje způsob užití jedné z nich.

V občasné rubrice Polemika je pod názvem “Kdo škodí astrologii” uvedena promluva A. Hrbka, jednoho z nejstarší generace žijících astrologů a pravděpodobně také prvního koncesovaného astrologa po začátku roku 1990. Autor uvádí a kategorisuje jednotlivé skupiny škůdců a zamýšlí se nad mírou nebezpečnosti jejich jednání poškozujících jméno astrologie a odrazujících tak možné zájemce od jejího studia.

Pro zájemce o mundanní astrologii jsou uvedeneny horoskop vstupu Slunce do Berana, horoskop konjunkce Jupiter-Saturn v roce 2000 patřící příštím dvaceti létům a Tabulka mundánnních aspektů pro rok 2000. Pro ilustraci seskupení sedmi viditelných planet v Býku na počátku května jsou otištěny jejich grafické efemeridy pro 2. - 7. května a jak se již stalo zvykem, je přiložena i tabulka východů a západů Slunce v roce 2000.