Jste zde

Konstelace 33

obsahuje
šest příspěvků a efemeridy planet pro rok 2003

Úvodník editora

V prvním příspěvku “Svatováclavská kaple“ od Andrey Zimové jsme vyzváni pokusit spolu s autorkou objevovat v kapli symboliku obrazů (tabulí), která koresponduje se zodiakálními znameními. V neposlední řadě, kromě původních úvah autorky, nás mohou vést velmi zdařilé reprodukce tabulí. Autorka nás dále přivádí i k hledání významu kamenů užitých k výzdobě. Nalezená symbolika znamení spolu v kapli se nacházejícím s Quadratrixem pak mohou čtenáře inspirovat k mentálnímu cvičení pomáhajícímu na osobní cestě.

V druhém příspěvku „Cyklus věků“ Petr Rastokin ukazuje původní pohled na užití principu přímého a zpětného pohybu v ekliptice v oblasti genese a reflexe. Ukazuje jak jej lze užít také v otázce konceptu dnes tak populárního cyklu věků. Podobně jako mnoho jiných, však ponechává v tomto pohledu prostor pro přenášení významu vlastností zodiakálních znamení na ekliptikálních souhvězdí oblohy (či na úseky „pevných“ zodiaků odvozovaných od „stálic“).

V třetím příspěvku „Černá a Bílá Luna“ Petr Rastokin reaguje na problematiku novodobých prvků astrologie. Při hledání jejich významu vychází z definic těchto bodů pomocí apogea a perigea dráhy Měsíce kolem Země. Na základě rozdílných rychlostí Měsíce v nich postuluje rozdílný typ působení Luny při přechodu přes místa Černé a Bílé Luny. Z toho následně odvozuje i působení těchto novodobých prvků. Analogicky ke zrychlení Měsíce v apogeu chápe i první nádech při narození dítěte, a to jako autonomní (urychlující) pohyb v evoluci.

Čtvrtým příspěvkem je “Helénská astrologie II.” obsahující 2. část výtahu Zdeňka Bohuslava z dvoudenní přednášky“Astrologická tradice: Odkud a kam ?” (předchozí část byla uveřejněna v čísle 32), představující další názory a pohledy Roberta Schmidta, získané při pořádání a překladech původních helénských textů.. V této části se zabývá individuálním dělením ekliptiky – domy a představuje rozlišující pohled našich předchůdců odvozený z účelu, pro který domy slouží. Představuje domy jednak jako nástroj pro charakteristiku osobnosti a jednak jako nástroj pro určení síly a slabosti planety. Dovozuje helénské rozlišení krátkých a dlouhých cest (III. a IX. dům), koncept společenských a osobních nepřátel (VII. a XII. dům) a hledání rodičů (IV. dům). Dále se věnuje vzniku a významu glyfů klasických planet, kde tři typy glyfů mu symbolisují 3 typy přístupu k interpretaci horoskopu. Následně představuje myšlenku odvození významu planet z posic v domicilech planet druhých a ukazuje jak v kontextu helénské astrologie lze včlenit do zvířetníku transaturnské planety. V závěru této části ukazuje souvislost mezi planetami, časovými cykly a obdobími (převzatou od Babylóňanů) jakožto důsledek doby „návratu dané planety na své místo“ v po sobě jdoucích solárech.

Jako doplněk tématiky Chladných sil z Konstelace č. 31 je uvedena Jiřím Nitschem sestavená tabulka jejich aktivisace pro léta 2003 – 2010.

V posledním příspěvku „Jan Křtitel Morinus a Astrologia Gallica“ je Zdeňkem Bohuslavem představován tento významný francouzský astrolog XVII. století. Také je stručně přiblíženo jeho světově unikátní životní dílo Astrologia Gallica.

Ve střední části tohoto čísla jsou opět jako vyjímatelná příloha otištěny efemeridy planet pro rok 2003, spolu s aspektářem planet.