Jste zde

Co je astrologie

Pohled jednotlivých členů výboru na astrologii
 


Zdeněk Bohuslav:
Astrologie je jazyk, jímž k živému promlouvá Bůh prostřednictvím hvězd.
 


Nataša Králová:
Astrologii vnímám jako zprostředkovatele toho, co nám chtějí „říct hvězdy“, pomocí horoskopu. Horoskop je grafické znázorněné této řeči, pro mne je cosi jako hvězdná mapa, která nám pomáhá se orientovat v nepřehledných situacích a ukáže nám, tak jako námořníkovi na moři kompas, správný směr a jestli se jím vydáme, je jen na nás.
 


Vladimír Kvasnička:
Astrologie je tlumočník mezi astrologem a Bohem.
 


Petr Rastokin:
Astrologie je druh "duchovní gramotnosti" - je to "jazyk symbolů", jenž umožňuje uchopit věci na nebi i na zemi v nerozlučné jednotě.
   Tři základní podoby "aplikované" astrologie potom jsou
         horoskopie  -  čtení a výklad horoskopu,  dále pak
         alchymie      -  transmutace duše včetně jejích vazeb
         magie          -  ovládání hmoty myšlenkou
Astro-mantika  pak napojuje astro-logii na vyšší světy (světy "na věčnosti")
 


Richard Stříbrný:
Pro mne je astrologie Božím darem umožňujícím lidským duším pochopit v čem v minulých výsadcích na tuto planetu chybovaly a v čem byly dobré, rovněž pak tento dar dává šanci na kvalifikovaný odhad toho, kdy a z čeho budou na této vesmírné škole zvané Zeměkoule zkoušeny.
 


Martin Suchý:>
Astrologie je skvělý nástroj, který nám náš stvořitel poskytl, sloužící k porozumění světu duchovnímu i světskému.  K pochopení lidských povah, dějů v přírodě i ve společnosti. A s jejíž pomocí může člověk sladit běh všedního života s rytmem Universa.
 


Radko Tobičík:
Astrologie je trochu jako silniční stavitelství, kde se z okresek budují nadúrovňové dálnice - cesty dokonale osvětlované nebeskými tělesy, infrastruktura duchovního posunu umožňující řidičům, aby se poznáním a pochopením sebe, druhých a ostatního stávali lepšími účastníky všehomírného provozu.