Jste zde

Konstelace 52-53

Začíná jako obvykle úvodem editora a obsahuje dvě vzpomínky na astrology, kteří se významně zapsali do současné astrologie a  pět prací k inspiraci astrologického myšlení.

Prvým příspěvkem jsou „Vzpomínky na Milana Špůrka“, které nám přinesl jeho přítel astrolog Petr Trnka. A ukazuje jej jako osobnost astrologa a vědce se systematickým, důkladným přístupem, současně však i jako velmi plodného autora se samostatným myšlením, kdy jen počet jeho knih pro astrology přesáhl hravě magické číslo 12 a článků a příspěvků do časopisů  bylo nepočítaně.  A to vše, když jeho životem na počátku v rámci suché vědy postupně prochází kromě astrologie i geologie, fotografie a literatura.

Druhým příspěvkem je „Vzpomínka na Roberta Schmidta“ od Zdeňka Bohuslava. Autor přináší pro českou veřejnost připomenutí odchodu této americké osobnosti, nezávislého badatele, filosofa a překladatele, která se zapsala do novodobé astrologie silným étosem a výsledky svého badatelského a překladatelského úsilí, které obohatily nejen naše poznání  kořenů a technik astrologie kolem počátku uplynulého dvoutisíciletí, ale především inspirovala astrologickou celosvětovou komunitu k významnější opoře ze svých kořenů.

Třetím příspěvkem je český překlad článku „Tobeyův systém astrologie“ od americké astroložky a spřízněné žákyně tohoto amerického astrologa, paní Naomi C. Benett. Autorka ukazuje způsob Tobeyho myšlení a jeho snahy k získávání závěrů a podnětů k dalším úvahám na základě statistického zpracování dostupných dat v polovině dvacátého století. 

Čtvrtým příspěvkem je „Odhalená kabala astrologických domů“, první český překlad ranné latinsky psané práce francouzského astrologa ze 17. století Jeana B. Morina. Tato studie byla později začleněna do jeho monumentální práce Astrologia Gallica. Autor zde vymezuje závazný počet domů, připojená významová témata a společné vlastnosti skupin domů.

Pátým příspěvkem je původní příspěvek českého astrologa Petra Rastokina „Astrologicko-astronomická analýza založení fortifikace (Pá 27 Feb 1495 14:08 Prostějov)“, ukazující kromě potřebných úvah a přiblížení práce astrologa vysvětlení zvláštnosti diskutovaného času, racionální důvody pro právě tuto volbu a  presentaci oprávněnosti a výhodnosti spolupráce historika s astrologem.   

Šestým příspěvkem je český překlad článku „Dynamický příběh astrologického umění“ amerického astrologa  a architekta Aldena Tailora (Teda)  Manna. Autor v něm představuje širší náhled na pohyb a čas ve sluneční soustavě a ukazuje zvláštnost individuálního zrychlujícího se vnímání času a to ve vztahu ke struktuře horoskopu narození. Své úvahy dokumentuje na příkladech známých osobností.   

Sedmý příspěvkem je původní studie moravského astrologa Petra Radka „Hermova nauka o aspektech“. Autor v ní seznamuje s problematikou aspektů v systému helénské (helénistické) astrologie nejen na základě posledních překladů starých řeckých a latinsky píšících autorů a novodobých prací Američanů Roberta Schmidta, Chrise Brennana, Benjamina Dykese a  Bulhara Rumena Koleva, ale i s úvahami, k nimž také sám dospívá. Součástí studie jsou ilustrativní příklady osvětlující představovaný způsob astrologického myšlení.