Jste zde

Konstelace 28

Úvodník editora

V prvém příspěvku, nazvaném “Antický systém antiscií neboli zrcadlení v horoskopu a jeho použití v dnešní době”, navazuje a rozvádí M. Píša na téma zrcadlového horoskopu z Konstelace č. 25. Představuje tradiční koncept antiscií, Glahnovo pojetí zrcadlení a rozšiřuje je o zrcadlení hrotů domů. Nativitu pak chápe jako celek složený z původního obrazu narození – radixu a zrcadlového horoskopu - reflexu. Takto složený obraz dispozic narozeného člověka či události nazývá syntézou a uvádí 3 příklady pro inspiraci k jejímu čtení.

K.Sokol a Z.Bohuslav v příspěvku “Primární direkce”, kompilátu z práce K.F.Kuhra, uvádí definice pojmů, principy konstrukce primárních direkcí, vzorce pro tyto direkce s MC, ASC, s hroty vedlejších domů a pro interplanetární direkce.

A.V. Klouda, myšlenkově spřízněný s “Hamburskou školou”, v prvém příspěvku nazvaném “Zatmění Slunce, zatmění Luny a princip jejich interpretace v nativním horoskopu” upozorňuje na další možný rozměr působení zatmění, tj. ukazuje na zatmění jako na podnět k dalšímu růstu. Naznačuje také jak je lze užít k rektifikaci času narození a oproti dosud publikované české literatuře přináší nově myšlenky o působení zatmění v prenatálu.

V druhém příspěvku k zatmění nazvaném “Stálice velkého kříže” polský autor L. Zawadzki ukazuje na spojení aktivních prvků nastalého postavení s klasickými stálicemi Sheratan, Altair, Dorsum a připomíná jejich čtení.

Nově je uvedena občasná rubrika “Polemika”, která bude podle okolností obsahovat vyjádření či odlišný pohled autorů k tématům (jak doufáme) zajímavým pro členy společnosti. Dnes v ní I. Maňásek v příspěvku “Stelium sedmi planet” uvádí pohled na článek s mylnými informacemi o budoucí konstelaci.

Jako další část naší revue jsou k usnadnění studia vytištěny ve formě tabulky mundánní konstelace planet na říjen-prosinec 1999. Pro samostané užití jsou jako případně vyjmutelná příloha uvedeny geocentrické efemeridy planet pro roku 2000, počítané pro 00 hodin GMT.