Jste zde

Konstelace 31

obsahuje
pět příspěvků a přílohou efemeridy pro rok 2002

Úvodník editora

Jako první je uveden příspěvek předního jugoslávského oživovatele astrologie z Nového Sadu – nedávno zvoleného nového předsedy Společnosti jugoslávských astrologů Aleksandara Imširagiče. Ve svém pojednání “Utajené splynutí astrologie a filmu” se dělí se čtenářem o překvapivé souvislosti romantického filmového příběhu překračujícího čas s astrologickou symbolikou. Své úvahy koná pomocí klasických pravidel výkladu. S nadšením provádí čtenáře příběhem a ukazuje jak může astrologie pracovat ve “spárech svého posedlého a milujícího adepta”. Jako důsledek pozorovaných souvislostí dovozuje zákonitost spojení uměleckých děl s řádem, který v našem světě panuje nezávisle na naší smrtelnosti a jde tak mimo náš čas.

Druhým je článek nazvaný “Alfred Witte”. Je to příspěvek dvou příslušníků Hamburské školy, Rusa A. R. Timasheva a Angličana B. Finleye, připomínající významného německého astrologa počátku 20. století, zakladatele jednoho z výrazných novodobých směrů astrologie (novodobost chápejme ovšem s ohledem na její dlouhou historii). Přináší historii a hlavní myšlenky této školy, které tak hýbaly myšlením našich astrologických otců – to je odmítnutí aspektů, koncept planetárních vzorců, nový pohled na domy, harmonixy, Witteho a Siegrünovy planety a jejich významy. Pro zájemce připomínám, že díky příležitosti osobního kontaktu a vztahu žijícího nestora této školy Udo Rudolha ku Praze, se právě podařilo do knihovny společnosti získat průřez všech základních knih této školy.

Třetím příspěvkem je původní materiál Petra Trnky vzniklý pro Konstelaci nazvaný “Kam jdeme ?” (bohužel díky skluzu při jejím vzniku, byl mezitím přetištěn ve dvou částech o 1,5 měsíce dříve v komerčním časopise). Autor, inspirovaný pracemi M. Špůrka, v něm hledá vyšší vlivy než ty, které působí na průběh života jednotlivce. Nabízí pro tyto vlivy pohled z delších časových hledisek než je lidský život – pohled z hlediska částí platónského roku. V této souvislosti se opírá o díky precesi vznikající vjem pohybu souhvězdí a presentuje pohled na budoucí časový úsek jako na věk znamení Býka. Pro jemnější členění a odhad kvality času části tohoto úseku představuje užití dvou z nástrojů novodobé astrologie – planetárních obrazců typu vědro ve spojení se Sabiánskými symboly. Za článkem je připojena poznámka editora přinášející doplňující informace k věku Býka a k Sabiánským symbolům

Čtvrtým příspěvkem je článek představující původní práci Jiřího Nitscheho, jednoho z autorů českého astrologického programu Johanes, nazvaný “Chladné síly”. Autor inspirovaný starými texty podrobil zkoumání stará zasutá tvrzení o vzniku chladných sil při konjunkcích planet s určitými stálicemi. Opatřil dlouhodobá teplotní data (od roku 1945 do roku 1998) a porovnal dosažená teplotní maxima každého dne s okamžiky konjunkcí planety Mars se stálicí Alcyone. Tabulkovou formou pak jednoznačně prokazuje, že ve dnech označených konjunkcí (s ohledem na možné a předem stanovitelné posuny) dochází k poklesu maximálních dosažených teplot. Konstrukci tabulky přibližuje na vybraných přiložených grafech, pro další zkoumání pak přináší okamžiky vzniku chladných sil v létech 2001 a 2002.

Pátým příspěvkem je práce Milana Píši navazující na původní autorův koncept domů, nazvaná “Měření času a určování planetárních sil v systému domů Amphora”. Nejdříve přináší přehled knižního zázemí pomáhajícího inspiraci čtenáře v této problematice a pak ukazuje úvahu vedoucí ke konceptu ekliptikálních hodin. Dále uvádí hodiny rovnoměrné, nerovnoměrné, ekliptikální, harmonické a hodiny jiných systémů. Na příkladu horoskopu filosofa a spisovatele L. Klímy poté ukazuje konstrukci a užití planetárních (ekliptikálních) hodin v systému Amphora (přitom určuje den v týdnu nedělním písmenem, stanovuje planetární hodinu zrození posicí Slince v hodinovém – ekliptikálním domě a diskutuje váhu planety vládnoucí této hodině pro výklad horoskopu). V dodatku pak prověřuje symetrii tří systémů domů (Kochova, Placidova a Amphory).

Jako příloha jsou opět ve vnitřní části Konstelace uvedeny efemeridy pro rok 2002 spolu s aspektářem planet.

Pro hledající je na třetí stránce přebalu uvedena astrologická literatura na pultech knihkupců z let 1999-2002.