Jste zde

Konstelace 25

2. část příspěvků evropského astrologického kongresu

Úvodník editora

V prvním příspěvku nazvaném "Je astrologie realita ?" se Adrian Ross Duncan z Dánska zamýšlí nad vztahem lidské mysli, vnímání reality a astrologické praxe

Lynn Koiner z USA v příspěvku "Konjunkce Urana a Jupitera ve Vodnáři" rozebírá na úrovni mundánní a individuální vliv této nedávné konstelace a predikuje její možné důsledky

Karen M. Hamaker-Zondag z Nizozemí ve třetím příspěvku Astrologie - starší sestra psychologie ukazuje jak může vypadat úspěšná spolupráce obou oborů.

Jean-Claude Weisse ze Švýcarska se ve čtvrtém příspěvku nazvaném "Profese v horoskopu" zabývá jednotlivými prvky horoskopu naznačujícími schopnosti v profesní oblasti a ukazuje jak se tyto faktory hledají.

Pátý příspěvek Císařství v Praze a Vídni Sándora Belcsáka z Rakouska dokumentuje astrologické vztahy spojující Prahu s Vidní, některé jasné, budované v minulosti záměrně a jiné, nově odkryté a dodnes podněcující k dalším úvahám.

Příspěvek Milana Píši "Vzorce pro výpočet domů Amphora" přináší kromě zmíněných vzorců také způsob tvorby zrcadlového horoskopu a nepravidelné členění úseků dne pomocí domů a logicky navazuje na popis konstrukce z Konstelace č. 22

Závěr čísla tvoří pokračování seznamu diskusních skupin pro astrology na internetu.