Jste zde

Konstelace 23-24

Toto číslo obsahuje české příspěvky odeznělé na 2. evproském astrologickém kongresu (prvé čtyři), vyžádané vzorce systému domů Amphora a původní příspěvek s novým řešením problému planetárních hodin. Příspěvky zahraničních lektorů jsou v excerpcích otiskovány v dalších číslech.

Úvodník editora

Vratislav Jan Žižka: Rudolf II. a jeho Praha
- otevírací přednáška kongresu, navozující dobu Rudolfa v evropském astrologickém, uměleckém a sociálním kontextu

Svatopluk Svoboda: Johannes Kepler
- astrologický pohled na velikána

Petr Rastokin: Tycho Brahe
- astrologický pohled na velikána

Pavel Turnovský: Transformační bod
- příspěvek k transpersonálnímu pohledu na vývoj člověka

Milan Píša: Vzorce k systému domů Amphora
- navazující příspěvek na odvození nového systému domů z minulého čísla

Zdeněk Bohuslav: Planetární hodiny a tatvy
- odvození a vzorce nepravidelného dělení denního a nočního úseku občanského dne