Jste zde

Eukarpia 2023

Program Eukarpia 2023

přednášky 50 min, 10 min na diskusi

 

SOBOTA 4. 11. 2023

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Vztah V. Havel – M. Kundera ve světle hvězd 

Tato přednáška se zaměří na jejich životy, na jejich vztah k ženám, na jejich politické ideály a na jejich myšlenky. Čím to, že v mnohém podobné silné osobnosti se nakonec zcela názorově rozešly? Může zato jejich opozice Berana s Váhami (nebo jiné vzájemně disharmonické konstelace) či nějaké vlivy z pozadí?

5 min přestávka

10:10-11:10
JUDr. Jiří Kubík, MBA: Den a noc v triplicitě

Triplicity jsou ve své podstatě rozvinutím tématu denního a nočního zrození. Návod jak s nimi pracovat nám nabízí Vettius Valens. V některých horoskopech mohou znamenat významnou dominantu výkladu. Zejména triplicitní vládci sektového světla, ASC a MC mohou napovědět mnoho o osudu člověka.

15 min přestávka

11:25-12:25
MVDr. Jarmila Gričová: Říkala, že raději bude nešťastná s ním, než šťastná bez něho  
A tak se taky stalo...

1hod 30 minut – přestávka na oběd

14:00-15:00
JUDr. Radko Tobičík: Kněz (mnich) android – podobenství o zítřejší astrologii?

Umělá inteligence prorůstá našimi životy a často si ji ani neuvědomujeme. Různé expertní týmy a komise bádají po celém světě nad jejím dopadem ve všech možných oblastech, důkladnější studie její možné úlohy v astrologii však dosud neexistuje. Pokud tuto otázku nazíráme prismatem vlastní astrologovy způsobilosti být astrologem, lze se však při hledání odpovědi analogicky opřít o již rozsáhlé poznatky náboženství zkoumajících způsobilost kněze (mnicha) být duchovním pastýřem.

5 min přestávka

15:05-16:05
Ing. Miloš Sobek: Horoskop Slunce konjunkce ascendent
Na úvod bude uveden stručný přehled metod k řešení horoskopu bez známého času narození, včetně Asc 0° Berana. Poté návrh řešení, ve kterém se vychází z polohy Slunce narození. Na závěr informace o možnosti dosažení silnější meditace pomocí astrologie a stanovení grafu polohy centra naší Galaxie.

 

15 min přestávka

16:20-17:20
Pavel Turnovský: Obrodný proces v Československu z hlediska astrologie
Kořeny a průběh obrodného procesu a pražského jara od roku 1956 do začátku normalizace z hlediska astrologie Československa.

 

17:30-19:30 Posezení účastníků s lektory

 


 

NEDĚLE  6. 11. 2022

9:00-10:00
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Pohled na vztah radixu člověka a míst jeho projevu
Horizont M. Špůrka jako zodiak, horoskopy států a s nimi spojených osobností, relokace radixů (vše s příklady osobností) a vztah těchto oblastí k životní cestě.

5 min přestávka

10:05-11:05
Mgr. Petr Lisý: Konjunkce Neptun – Pluto a její projevy v českém výtvarném umění období "fin de siecle"
V úvodu/Na úvod bude představen vzájemný cyklus Neptuna a Pluta z perspektivy „světových tranzitů“ (R. Tarnas). K poslední konjunkci obou planet došlo na sklonku 19. století. V hlavní části příspěvku představí přednášející několik svých postřehů ohledně kulturněhistorických dobových korespondencí, jež odrážely ducha této nepříliš zmapované konjunkce. Zaměří se zejména na tvorbu českých výtvarníků tehdejších uměleckých směrů symbolismu a dekadence, včetně vizuální prezentace relevantních ukázek.

15 min přestávka

11:20-12:20
Ing. Maria Baudyšová Jirků: Spiritualita v horoskopu
Její různé projevy a souvislosti - čarodějnictví, satanismus, šamanismus, magie, kartářství, léčitelství, jasnovidnost, alchymie, astrologie a vysoké duchovní bytosti.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50
Ing. Petr Rastokin: Princezna
O pohádkově líbezné bytosti, která i bez pohádek očarovává náš svět po mnoho desetiletí.

5 min přestávka

14:55-15:55
Jan Vrána: Chceš-li tele, potřebuješ alespoň jalovici
O boží práci a nedostatku jalovic.

15 min přestávka

16:10-17:10
Daniela Tománková: Jedna z cest psychospirituální krize pomocí astrologie
Vlastní zkušenosti a příklady z praxe.

 

17:10 Závěr Eukarpia 2022

 


 

Pro reservování místa je vhodné se předem přihlásit buď zprávou na e-mail:  info@astroCRr.cz   nebo  zdenek@bohuslav.com  nebo  info@astrologickaspolecnost.cz,  případně pomocí SMS zprávy na tel. čísle 732 354 413, nebo klasickým dopisem

na adresu společnosti (Astrologická společnost ČR, Tolstého 20, 101 00 Praha 10).
 

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 900,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 700,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 500,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem za oba dny či jen za jeden je sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové). Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.), jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno účastníka setkání a označení Eukarpia). Členský příspěvek za rok 2023 i případné předchozí roky lze uhradit i u vstupu.

Před přednáškami a o přestávkách bude možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, knihy z knihkupectví Hledající, levněji starší čísla spolkové revue Konstelace (bude, doufáme, připraveno i její nové dvojčíslo) a videozáznamy přednášek z předchozích setkání Eukarpia.

Srdečně zveme

Výbor AS ČR