Jste zde

Eukarpia 2016

 
21. a 22. května 2015 proběhlo setkání
 
EUKARPIA 2016

 

s následujícím programem:

 

 

SOBOTA   21. 5. 2016

9:00- 9:05 Zahájení
9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Křesťanství a astrologie
Pohled významných astrologů minulosti i současnosti na Bibli a na Ježíše Krista. Může se křesťanství a astrologie doplňovat a obohacovat nebo se ocitají obě nauky v zásadních rozporech, které nelze překonat ?
5 min přestávka
10:10-11:10
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. : Morální dilemata v horární a elekční astrologii Guida Bonattiho
Guido Bonatti (1210-1290) hrál jako poradce významnou úlohu v politických a vojenských záležitostech středověké Itálie. Jako specialista na horární a  elekční astrologii se snažil o pozitivní působení na své klienty, ačkoli ho  jejich požadavky mohly dostávat do prekérních situací. Prožíval znechucení nad klienty, kteří zaslepeně bažili po církevních hodnostech nebo se od něj pokoušeli zjistit, zda jsou jimi vyhlížené nevěsty sexuálně bezúhonné. Ocital se v obtížné roli, pokud musel italským vládcům vyjevit, zda budou v chystané válce úspěšní, ale hvězdy to nenaznačovaly.
15 min přestávka
11:25-12:25
RNDr. Aleš Slabý Ph.D.:  Rodiny aspektů
Matematika a astrologie uplatňují podobný přístup k uchopování světa. Obě nauky hledají podstatu věcí pomocí analogií, kterými ztotožňují věci na první pohled odlišné. Odhalenou podstatu reprezentují specifickými pojmy, jako jsou číslo nebo znamení. V přednášce odvodíme některé vlastnosti aspektů pomocí pojmů z algebry a odpovíme na jednu z klíčových otázek astrologie: „Které aspekty jsou pro výklad horoskopu důležité a jak s nimi synteticky pracovat?
1hod 30 minut - oběd
14:00-15:00
Daniela Tománková: Zákonitosti vztahů na pozadí řecké mytologie, tarotu a astrologie
Pokud se nám podaří přijmout určitá pravidla, která se vztahů týkají, můžeme si pak lépe užívat vzájemné lásky, po které tolik toužíme.
5 min přestávka
15:05-16:05
JUDr. Radko Tobičík: Moc věštby
Synergie duchovního a exaktního. Fyzika jako nová sestra Magie, Alchymie a Astrologie? Od Schrödingerovy kočky k užití Higgsova bosonu v orákulu.
15 min přestávka
16:20-17:20
Ladislav Moučka: Geometrie posvátného v době císaře Karla IV.      
Vysvětlení proporčního systému chrámu Svatého Víta,Václava a Vojtěcha v Praze. Způsob novodobé dostavby chrámu v 19. století architektem Josefem Mockerem. Vazby k české barokní gotice.
 
18:00-20:00 Posezení účastníků s lektory
 
NEDĚLE   22. 5. 2016
9:00-10:00
Ing. Petr Radek:  Uvolnění z vlivu znamení
Úvod do starověké metody umožňující vhled do osudu člověka, kterou popsal ve druhém století našeho letopočtu řecký astrolog Vettius Valens.
5 min přestávka
10:05-11:05
Martina Lukášková: Astrologie a spiritualita
Může astrologická symbolika a její jednotlivé techniky pomoci člověku na spirituální cestě? Nalezne astrologie své místo při psycho-spirituální krizi? Symboly, techniky a ukázkové horoskopy z pohledu jejich spirituálních možností interpretace.
15 min přestávka
11:20-12:20
Místo přednášky Jarmily Gričové, která se z rodinných důvodů nemůže na Eukarpii dostavit, bude přednášet
Ing. Pavla Baudyšová Jirků: Královská hvězda Regulus a změna jejího působení
Zamyšlení nad tím, zda a jak může ovlivnit působení nejvýznamnější z královských hvězd její nedávný přechod ze znamení Lva do Panny. Co by se mohlo změnit ve stylu vládnutí si ukážeme na příkladu horoskopu císaře Karla IV. a anglické královské rodiny.
1hod 30 minut - oběd
13:50-14:50
Ing. Petr Rastokin: O kněžce, co znala zakázané proměny a byla zakleta na nebesích – na věky věkův
Poučení z mýtů a pohádek o dech beroucích silách, demonstrované příklady ze života hvězd.
5 min přestávka
14:55-15:55
Mgr. Ondřej Habr: Astrologie a krajina
Okolní prostředí můžeme chápat jako prostor, v němž dochází k interakcím člověka a kosmu. Nebo také naší mysli a kosmických zákonitostí. Propojení a vlivy jsou obousměrné. Jako astrolog i geograf spojím své profese v jeden pohled a nastíním a na konkrétních případech okomentuji tato propojení prostřednictvím astrologického vnímání reality. Ať na rovině viditelné, tak na skryté úrovni, na úrovni percepční i realizační. Budu si také všímat proměnné role okolního prostředí, lidské civilizace a vývoje lidstva.
15 min přestávka
16:10-17:10
Jakub Malina:  Staroměstská mostecká věž a hvězdné konotace jejích symbolů
Staroměstská mostecká věž u Karlova mostu v Praze patří k vrcholným dílům gotického stavitelství a sochařství doby panování Karla IV.  jeho syna Václava IV. O dosud ne příliš známých skrytých  symbolech v její výzdobě, ajejich možných astronomických a astrologických interpretacích
 
17: 10 Závěr Eukarpia 2016
 

 

***