Jste zde

Eukarpia 2010

Program

SOBOTA 24. 4. 2010

08:50 Z. Bohuslav: Úvodní slovo a připomínka 20. výročí vzniku Astrologické společnosti ČR

09:05 Ing. Richard Stříbný: Hledání perspektiv astrologie

Posunou astrologii kupředu vyspělé technologie či vyspělejší duch astrologův? 

10:05 - 10:10 Přestávka (5')

10:10 Ing. Jiří Nitsche - Chladné síly

Staroindický koncept zvláštních sil některých stálic v zrcadle pozorování a naměřených hodnot posledních 10 let.

11:10 – 11:35 Přestávka  (15')

11:35 PhDr. Lenka M. Adamová: Kardinální klimax 2010‑2012 a jeho odraz v individuálním horoskopu

Kardinální klimax: T-kvadrát: opozice Urana v Beranu a Saturna ve Vahách, kdy Pluto tvoří kvadrát k těmto planetám. Nakolik se významné mundánní konstelace odrážejí v individuálním horoskopu? Stručné připomenutí několika podobných velkých konstelací v minulosti. Scénáře možného vlivu současného kardinálního klimaxu na planety v osobním horoskopu.

12:35 – 14:00 Přestávka na oběd (1 hodina 25')

14:00 PhDr. Vlasta Vrbová: Možnosti sobáša

Otázka „Kedy sa vydám, kedy sa ožením“  patrí medzi najčastejšie otázky, s ktorými sa na astrológa obracajú klienti. Planéty lásky Venuša, Mars a obdobia kedy  najpravdepodobnejšie pritiahnu partnerov, planéty v direkciach; sekundárne progresie vládcov Ascendentu a siedmeho domu, kombinácie planét Venuša, Mars, Slnko, Mesiac medzi sebou alebo s osami horoskopu; vládcovia piateho a siedmeho domu. Termín sobáša.

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

15:05 Pavel Turnovský: Struktura cyklu

Pohyblivé struktury mundánních planetárních cyklů v životě kreativního jedince. Několik astrosymbologických poznámek na okraj procesu rozvoje tvořivé osobnosti v hrůzách kolektivismu 20. století.

16:05 –16:20 Přestávka (15') 

16:20 Mgr. Vladimír Halama: Astrologie a moderní společnost

Astrologický celostní pohled na člověka, svět a život vždy odpovídal stupni vývoje lidstva. Aby dnešní astrologie mohla vystihnout dění v rychle se vyvíjející současné společnosti, potřebuje mluvit jejím jazykem, vnímat ducha doby. Jak spolu souzní astrologie a moderní filosofie, psychologie, psychoterapie, religionistika, sociologie, ekonomie?

17:20 - 17:5 Přestávka (5')

17:25 A. Hrbek: Astrologie a námitky proti ní

Umění, věda, pověry, vlastní škody a skutečné problémy

18:35 konec sobotního setkání

 

NEDĚLE 25. 4. 2010

 

9:00 Ing. Antonín Baudyš, CSc.: ADHD – lehká mozková disfunkce v nativitách

Co se skrývá za zkratkami jako LMD, ADHD, ADD, SPU (dys-, ...) či za poruchami autistického spektra? Ukázky řady horoskopů a jejich analýza s ohledem na výše uvedené vývojové poruchy chování a učení. Jak hledat tyto poruchy v horoskopech dětí i dospělých?

10:00 - 10:05 Přestávka (5')

10:05 MVDr. Jarmila Gričová: Poslední ruský carský pár

Láska na celý život až do smrti

11:05 – 11:20 Přestávka  (15')

11:20 Psychoterapeautka  Martina Lukášková: Eva Marie, občanským jménem Venuše 
 Astrologicko-historický exkurz do cyklů Venuše, jejich tváří a interpretací. 

 

12:20 – 13:50 Přestávka na oběd (1 hodina 30')

 

13:50 Ing. Petr Rastokin: O hvězdičkách a o měsíčkách

„Žádný jahody – půjde o život“

14:50 - 14:55 Přestávka (5')

14:55 Ing. Luděk Švojgr: Horoskop města Plzně

Hledání osy cardo, rozdělení v rovině horizontální a vertikální. Exkurz do duchovního charakteru města.
15:55 –16:10 Přestávka (15')
16:10 Daniela Tománková: Konstelace Uran/Luna

Stručná charakteristika symbolického významu Urana a Luny. Psychologická astrologie vychází z Jungova názoru, že mezi postavením planet v horoskopu a psychickými komplexy existuje korespondence, to znamená, že každé konstelaci odpovídá 1. kombinace vlastností a sklonů, například prudkost (Uran) lidské povahy (Luna), 2. typické psychické problémy, například odpor vůči příliš intimním citovým projevům, 3. typické situace a události, například matka opouštějící rodinu  a 4. vzorec chování, například snaha vyjádřit originálním způsobem své city.Všechna tato témata je třeba během lidského života zpracovávat, tj. proměňovat a kultivovat je do společensky přijatelných forem. Příklady z praxe.

17:10 - 18:15 Přestávka (5')

17:15 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Karel IV. - nové poznatky o jeho životě

Karlův Vlastní životopis a jeho překlad, zvláštní body jeho života - otrávení družiny a vlastní záchrana, duchovní sen a životní posun, otrava nápojem lásky nebo kritický úraz?

18:15 Závěr setkání Eukarpia 2010