Jste zde

Eukarpia 2019

EUKARPIA 2019
 
- již 11. setkání  astrologů a přátel astrologie,
tj. dvoudení běh 11 velkých přednášek a 1 panelové diskuse,

 se konalo v sobotu a neděli 8. a 9. června

s následujícím programem:

(Pod názvy přednášek jsou uvedeny upoutávky na daná témata)

 

SOBOTA   8. 6. 2019

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05

Ing. Richard Stříbný: 500leté výročí smrti Leonarda da Vinci, jeho osobnost, dílo a myšlenky ve světle hvězd

Leonardo jako vynálezce, malíř, spisovatel, sochař a futurolog. Co nám jeho tvorba, myšlenky a názory mohou sdělit i pět set let po jeho smrti? Odpovídá skutečně dvanáct apoštolů dvanácti znamením zvěrokruhu?

5 min přestávka

10:10-11:10

MVDr. Jarmila Gričová: Mění se v dnešní postmoderní době úloha Venuše?

Venuše ovládá lásku a majetek. Jak je to s láskou za peníze?

15 min přestávka

11:25-12:25

Antonín Hrbek: Saturn na MC

Pohled na tuto konjunkci v horoskopech celebrit obsažených v databázích AstroSeek (94000 údajů) a Astrotheme (55000 údajů).

1hod 30 minut – přestávka na oběd

14:00-15:00

Jiří Mazánek: Indické mantry na planety

Na každou planetu budou zarecitovány mantry, díky nimž se získává jejich energie. Bude to doplněno ukázkou recitace indických bráhmanů ze záznamu, krátkým vysvětlením působení manter a následným koncertem duchovní hudby na sitár.

        5 min přestávka

15:05-16:05

Martina Lukášková: Cyklus Saturn-Pluton aneb konfrontace tradice skrze umně zvolenou propagandu

Pohled na cyklus Saturn-Pluton prostřednictvím dynamických aspektů, které můžeme vnímat jako projektanty kostry společenských změn. Na třech cyklech začínajících 1914, 1947, 1982 si zobrazíme možná východiska pro nastávající cyklus začínající 12. ledna 2020.

15 min přestávka

16:20-17:40

Panel k otázkám komunikace mezi lidmi -

Panelisté 

Ing. Maria Baudyšová Jirků,  Martina Lukášková, Jiří Mazánek a JUDr. Radko Tobičík se snažili odpovědět na 3 jim předem zadané otázky týkající se komunikace a po nich na otázky vzešlé z pléna. Moderoval Zdeněk Bohuslav.

17:50-19:30  Posezení účastníků s lektory

 

NEDĚLE   9. 6. 2019

9:00-10:00

Bc. Lukáš Loužecký: Magické charaktery sfér – Bardon, Kabelák, Lasenic, Quintscher

Historie a prehistorie uceleného systému magických znaků, známých z děl nejvýznamnějších středoevropských hermetiků Františka Bardona, Františka Kabeláka, Pierra de Lasenic a Wilhelma Quintschera. Astrologie a magie. Francouzská předehra. Klíčové osobnosti. Datace, vznik a tradování systému magických znaků ve světle neznámých rukopisů a korespondence.

Autor je historikem hermetismu. Přednáška stručně shrnuje výsledky devatenáctiletého výzkumu.

5 min přestávka

10:05-11:05

Mgr. Robert Hřebíček: Klíče k osobnosti – Almuten figuris a temperament

Před podrobným výkladem nativity určujeme celkový rámec, do nějž jednotlivá zjištění zasadit. Hledáme např. nejdůležitější planety horoskopu nebo určujeme temperament. Představíme si dvě metody:

- Almuten figuris jako vedoucí planeta horoskopu a klíč k pochopení osobnosti. Vysvětlíme si pojem almuten obecně a způsob výpočtu a užití. 

- Temperament tradičně určovaný podle prakvalit planet a znamení. Postup má obdobný účel jako dnešní porovnání zastoupení prvků horoskopu v živlech, přináší však výsledky jiného typu. Představíme tedy prakvality v souvislosti s temperamentem.

15 min přestávka

11:20-12:20

RNDr. Miloš Mikolanda: Korelace planetárních a ekonomických cyklů

Období hospodářské konjunktury, recese i krize na finančních trzích, míra inflace i úrokové sazby jsou jevy s určitou mírou pravděpodobnosti predikovatelné na základě porovnání historických makroekonomických dat s fázemi cyklů pomalých planet.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50

Radek Douša: Slavné premiéry a stálice

Stálice v horoskopech slavných premiér. Slavné okamžiky ze světa Opery a filmu.
Podíváme se na první uvedení dramat, která se stala věhlasnými a divácky úspěšnými.

5 min přestávka

14:55-15:55

Ing. Petr Rastokin: Síla novoluní

Kořeny událostí, situací a počátků vůbec tkví v minulosti, aktivované novoluním. Novoluní však může uvozovat nejen okamžik, ale i samotné místo události. Mezi okamžiky, kdy se "láme běh věcí", což jsou nespojitosti dění v přírodě, patří vedle novoluní i jeho silnější podoba zatmění - ale i východy a západy Slunce.

15 min přestávka

16:10-17:10

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.:  J. B. Morinus, jeho život a monumenální Astrologia Gallica

Vystudovavší lékař se silně zastoupenými znameními Ryb a Vodnáře se stane astrologem na francouzském královském dvoře 17. století a vnese průkopnickým beranským způsobem systém do čtení radixu. Stihne ale také získat životní grant na řešení problému zeměpisné délky na moři, navštívit Slovensko, polemizovat s autoritami jako je Cardan, Kepler, Pico Mirandola  či Ptolemaios.

17:10 Závěr Eukarpia 2019

Videozáznamy lze zakoupit oproti platbě předem bankovním převodem a po úhradě budou zaslány klasickou poštou. Cena je pro členy AS ČR 100,- Kč za CD, 150 Kč za DVD sobotní či nedělní, obě za 250,- Kč plus poštovné 50,- Kč. Zájemci, kteří nejsou členové platí 150,- Kč za jedno CD, 175,- Kč za jedno DVD, za obě  (tj. sobota i neděle) 300,- Kč plus poštovne 50,- Kč.  Pro platbu bankovním převodem užijte účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.;  při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno).

***