Jste zde

Eukarpia 2021

EUKARPIA 2021

se konala  6. a 7. listopadu 2021 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

s následujícím programem:

 

SOBOTA   6. 11. 2021

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05 Ing. Richard Stříbný: 400 let po Bílé hoře a co dál...

            Filosoficko-astrologické zamyšlení nad minulostí, nad současností a nad budoucností  společenských útvarů vzniklých na našem území a nad osudem lidí v těchto útvarech. Vyhodnocení konstelací působících v tehdejší osudové bitvě a v následujících staletích. Co nás v České kotlině čeká po parlamentních volbách? Úvahy o vývoji politickém a ekonomickém v následujících letech.

5 min přestávka

10:10-11:10 Ing. Josef Schrötter: Tajemné podvědomí

            Podle oficiální vědy jsme byli obdařeni pouze pěti smysly, hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí. Uvnitř nás je ještě jeden smysl, který neumíme pojmenovat – je to schopnost napojit se na určitého člověka, přečíst jeho myšlenky, udělat diagnózu jeho zdravotního stavu, podívat se do jeho minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti atd. Označujeme ho jako vnitřní vidění – jasnovidnost nebo mimosmyslové vnímání (ESP) - odborně Prekognikace.

15 min přestávka

11:25-12:25 Ing. Petr Rastokin: Počátky Přemyslovského státu

               Je možné najít astrologické počátky přemyslovského státu, navíc jako přesné horoskopy? Úskalí a problémy s tím spojené, cesta k výsledku a možnosti jeho kontroly.

2 hod 5 minut– přestávka na oběd a Výroční schůzi členů AS ČR

14:30-15:30 MVDr. Jarmila Gričová: Jak to ti chlapi kruci věděli?

              Dva důstojníci. Oba chytří, oba pohlední. V boji stáli proti sobě. Přesto byla oblast, v níž jednali a patrně i přemýšleli stejně. Kromě brilantního mozku měli totiž oba i srdce.

        5 min přestávka

15:35-16:35 Ing. Vanda Milošová: Cyklus pohybu planet - pole životních zkušeností

            Planetární cykly jako definované pole možných životních zkušeností a jako podklad pro některé staré predikční techniky. V průběhu života aktivuje další pohyb planet náš radix způsobem, který zahrnuje jen některé možnosti a některé vzájemně provázané vazby díky společnému pohybu planet po ekliptice.

15 min přestávka

16:50-17:50 JUDr. Radko Tobičík: Mocí k bohatství či bohatstvím k moci

            Hledání souvztažného v nativitách nejmocnějších a nejbohatších lidí. Vede vrcholná moc k touze po bohatství a usilují naopak nejbohatší o moc? Pokud ano – lze raison d'être takových snah objevit v nativitách? Výběr tématu inspiroval expert Světové banky Joel S. Hellman, který před dvaceti léty varoval, že v postkomunistických zemích bude docházet k přesunu  těžiště moci na mimopolitické prostředí.

18:00-19:30  Setkání účastníků s lektory
 

NEDĚLE   7. 11. 2021

9:00-10:00 Bc. Lukáš Loužecký: Volba času pro hermetickou práci
            Zamyšlení nad různými typy hermetické práce a na vztahu hermetismu k astrologii. Co se skrývá pod pojmy alchymie, magie, psychurgie a teurgie. Volba času pro magickou práci; metody všeobecné i speciální. Volba času pro psychurgickou práci a její praktické použití. Volba času pro theurgickou práci. Volba času pro alchymickou práci. Očištění aury země.

5 min přestávka

10:05-11:05 Pavel Turnovský: Dana a Emil Zátopkovi

            Slavný atletický pár, kosmická dvojčata - narozená odlišně o 4 hodiny a nějakých 50 km od sebe - v pohledu astrologie. Ukážeme si, jak je důležité znát čas narození co nejpřesněji. Proslavili se ve stejný den, ale Dana přežila Emila o dvě desetiletí.

15 min přestávka

11:20-12:20 RNDr. Miloš Mikolanda: Fraktální cykly v přírodě a společnosti jako astrologická metodika

            Opakující se sled soběpodobných dějů hojně nacházíme v poznatelném řádu světa. Ten je bipolární (jin, jang), dynamický, vybaven různou kvalitou času. Tyto cykly lze dobře matematicky analyzovat Fourierovou transformací, spektrálně modelovat a následně stochasticky predikovat. Zkoumání těchto měřítkem invariantních procesů je také předmětem řady astrologických technik. Příspěvek doplní ukázky jednoduchých praktických příkladů.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50 Vladimír Pospíšil: Lesk a bída synastrie aneb Není-li tu ta, kterou mám tak rád... 

               Pohled na synastrii s použitím  méně známých prvků a technik.  Co všechno může být impulsem pro začátek vztahu? Lze odhadnout vývoj vztahu? Lze nějak vysvětlit vztahy, které se vzpírají logice a astrologickým pravidlům synastrie? 

5 min přestávka

14:55-15:55 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Krakovská astrologická škola

            V 15. a 16. století se na univerzitě v Krakově rozvíjela astronomicko-astrologická škola, která svým významem a literární produkcí zastínila starší středoevropské univerzity v Praze a ve Vídni. Krakovští učenci se věnovali téměř všem tehdy užívaným odvětvím astrologie a zanechali po sobě nejen řadu tištěných spisů, zejm. ročních prognostik a kalendářů, ale také bohaté sbírky horoskopů v dnešní Jagellonské knihovně, s datací mezi léty 1398 a 1541. Astrologové byli zváni na panovnické dvory a tam nepřímo zasahovali do rozhodování jagellonských králů či Matyáše Korvína. Příspěvek se pokusí charakterizovat situaci astrologie v krakovském prostředí a představit nejslavnější hvězdo-pravce, kteří krakovským učením prošli: Marcina Bylicu, Mikuláše Koperníka a Macieje Karpigu.

15 min přestávka

16:10-17:10 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Astrologie a životní cesta

            Struktura na ekliptice, její vztah k hermetické filosofii a životní cestě. Je nutný odchod do bezdomoví, být poustevníkem nebo "aspoň" vstup do řádu či společenství mnišského typu? "Vznešená" versus "nízká" životní cesta.

17:10  Zakončení Eukarpia 2021

 

***