Jste zde

Eukarpia 2015

 
Ve dnech  23. a 24. května 2015 (sobota a neděle) proběhl  8. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2015
v domě  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
 
Program  byl následující:
 
SOBOTA   23. 5. 2015
9:00- 9:05 Zahájení
9:05-10:05
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Malé kapitoly z archeoastrologie
Co přináší artefakty jako je stroj z Antikitéry, Denderský zodiak či astrolábia, shodná jména souhvězdí a znamení, babylonská ómen, některé postupy helénské astrologie či prvočíselný řád ve Zvířetníku?
10:10-11:10
Mgr. Jan Kotiš: Nástin praxe Učitelství v synchronistickém vztahu s praxí astrologického pohledu
Ukázka každodenní práce učitele se základy Astrologie
11:25-12:25
Ing. Pavla Baudyšová: Poloviční vzdálenosti a jejich využití v partnerské astrologii
Technika polovičních vzdáleností je známá a používaná dlouhá léta, jak v horoskopu jednotlivce, tak aplikovaná v kompozitních horoskopech. Zajímavá a málo známá je ale možnost použití polovičních vzdáleností v synastrii, tedy v porovnání dvou horoskopů. Je totiž
velký rozdíl, jestliže například doprostřed mezi Slunce a Lunu jednoho z partnerů se umístí Venuše druhého, nebo tam bude mít partner svůj Uran. Ukážeme si, co od této techniky můžeme očekávat, jak s ní pracovat a také některé zajímavé příklady z praxe.
14:00-15:00
RNDr. Ing. Evžen Andres: Vliv geologického podloží na naše zdraví
Tektonika a nehomogenity zemského povrchu, zkušenosti geofyzika a proutkaře.
15:05-16:05
Pavel Turnovský: Cyklus Uran-Pluto a  Neptun-Pluto v horoskopech
Jak se měnilo umění na přelomu století.
16:20-17:20
JUDr. Radko Tobičík: Vesmír jako abeceda
Poukaz na společný význam písmen vesmírné abecedy v astrologii a v orákulu starověkých věštíren.
18:00-20:00 Posezení účastníků s lektory
 
NEDĚLE   24. 5. 2015
9:00-10:00
Ing. Richard Stříbný: Chronoekonomie - propojení ekonomie s astrologií
Zamyšlení  nad odvěkým hledáním harmonie mezi materiální a duchovní složkou života jednotlivců i celých státních celků. Pokus o odpověď na to, zda karmický zákon platí i v ekonomické sféře či zda se dá vyvážit materiální bohatství bohatstvím duchovním. Co jsou z duchovního hlediska peníze a majetek? Bohatství a chudoba v horoskopu na praktických ukázkách.
10:05-11:05
Dagmar Závodná: Horární astrologie –  Válka planet
Podíváme se na téma války nejen ve velké politice, ale i v každodenním životě lidí, kdy na základě děl dávných Mistrů můžeme i dnes predikovat výsledky bojů, válek a různých konfliktů,  které nám život přináší.
11:20-12:20
Petr Trnka: Astrologie v esoterních souvislostech
Zamyšlení nad dávným zrozením astrologie v kontextu stupně starověkého poznání,  tehdy běžných způsobů uvažování, schopnosti pozorovat a uvádět  pozorované jevy do souvislostí.
13:50-14:50
Ivana Černá: Astrologická předpověď počasí
Použití aspektů Johannese Keplera na současnost.
14:55-15:55
Vladimír Pospíšil: Josef Ander - Cesta do středu Země
Co zbylo po zakladateli Olomoucké astrologické skupiny?
Astrologie, filosofie a myšlení astrologa s 60tiletou praxí, na pozadí jeho nativity.
16:10-17:10
MVDr.  Jarmila Gričová: J. Wolker – běh života ve světle hvězd
Nebudeme vybízet Antonína, topiče elektrárenského, aby přiložil do kotle. nebudeme si povídat o světové revoluci. probereme však historii jedné osudové choroby, heroismus matky, popovídáme si o horoskopu dekumbiturním (pokud nevíte, co to je, těšte se na zajímavé informace) a možná se i dozvíme, jak se stalo, že se z člověka se Saturnem na ascendentu stal idol revoluční mládeže. 
17: 10 Závěr setkání Eukarpia 2015