Jste zde

Eukarpia 2017

EUKARPIA 2017 

se konala  20. a 21. 5.  2017 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

s následujícím programem:

 
                            SOBOTA   20. 5. 2017
 
9:00-9:05 Zahájení
 
9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Astrologie a islám
Vliv a zásluhy  arabských učenců pro udržování a rozvíjení díla babylónských, perských a helénských astrologů. Zlatý věk islámské astrologie od 7. do 10. století a poněkud skomírající současnost... Nejvýznamnější učenci, kteří vyšli z islámského prostředí a rozvíjeli astrologii.
5 min přestávka
10:10-11:10
Martina Lukášková: Kosmologické pohádky Karla Jaromíra Erbena z pohledu astrologie
Karel Jaromír Erben rozpoznal ve vybraných pohádkách kosmogonické prvky. V přednášce nad jednou z nich si projdeme Erbenovy poznámky a náměty, rozebereme klíčovou symboliku a poselství pohádky promítneme do zjevné astrologické symboliky. V následné astrologické interpretaci si ukážeme skrytou moudrost pohádky, její kosmologický obraz i to, jak nám dávají pohádky návod na duchovní praxi.
15 min přestávka
11:25-12:25
Mgr. Petr Lisý – Tranzity v průběhu psychospirituální krize
Stručné představení diagnostické kategorie „psychospirituální krize“, na jejíž formulaci měl zásadní podíl Stanislav Grof, psychiatr českého původu a jeden ze zakladatelů oboru transpersonální psychologie. Prezentace výsledků kvalitativní analýzy několika případových studií, zahrnujících zkoumání nativních horoskopů a tranzitů v období psychospirituální krize.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
14:00-15:00
JUDr. Radko Tobičík: Dva osudy v jednom těle
hledání astrologických signatur siamských dvojčat a osudovosti jejich (ne)oddělení.
10 min přestávka
 
15:10-17:00
Panel k otázkám pro čtyři astrologické směry
Odpovídali:
Jaromír Waldhans - indická astrologie
Richard Stříbný  - klasická astrologie
Petr Lisý - psychologická astrologie
Pavel Turnovský - transpersonální astrologie
            Po zahřátí otázkou „Jak vysvětlíte, že dvojčata, která mají (téměř) stejný horoskop nemají stejný běh života?“,  ke které se každý z panelistů ve třech minutách vyjádřil, nastal čas libovolných otázek k astrologii z pléna (buď ke konkrétnímu panelistovi či ke všem čtyřem). Moderoval Zdeněk Bohuslav 
 
17:30-19:30
Posezení účastníků s lektory
 
                                             NEDĚLE   21. 5. 2017
9:00-10:00
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. : Dva královští švagři očima astrologů a jejich odpůrce
Astrologické pochybnosti a výhrady frízského lékaře Sixty ab Hemminga vůči slavným astrologům Lucasi Gauricovi, Girolamu Cardanovi a Cyprianu Lvovickému. Jeho cílem nebylo vyvrátit teoretické základy astrologie, ale na vybraných nativitách krále Ludvíka Jagellonského a krále a císaře Ferdinanda I. Habsburského ukázat, že výklady jejich horoskopů neodpovídají osudům, které je potkaly. Byla ve hvězdách vepsána Ludvíkova smrt v bitvě u Moháče a Ferdinandova porážka ve válce s Turky?
5 min přestávka
10:05-11:05
 MVDr. Jarmila Gričová: Marie Terezie
O tom, že ženy, narozené v Býku a s ASC v Raku, jsou skvělé matky a vynikající hospodyně, není pochyb. Jak však probíhá život ženy, která je kromě matky šestnácti dětí a milující manželky i vládkyní podunajské monarchie, která jako děti vnímá i všechny své poddané? Podívejme se do hvězd na horoskop Marie Terezie!
15 min přestávka
11:20-12:20
Ing. Pavla Baudyšová Jirků: Zdravotní astrologie
Jak můžeme číst zdraví v horoskopu? O zdravotní astrologii bylo napsáno mnoho knih, některé se v praxi osvědčily a některé ne. Ve své přednášce vás seznámím s metodou, kterou používal po mnoho let Ing. Antonín Baudyš, a podělím se s vámi o zkušenosti ze své astrologické praxe.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
13:50-14:50
Robert Nový: Mandalah, kruhy drahých kamenů působících na hrubé, jemné a příčinné tělo
Dle nauk astrologů, mágů a bráhmanů starověké Indie a Tibetu – jejich uspořádání dle klíče těl a obalů nadvědomí v člověku – od věčného po hrubohmotné tělo, podléhající astrálním a astrologickým korrespondencím a působením. Náhled na vnější a niterné působení světla a pránické energie na člověka, v souvislosti s talismany, mandalami a amulety z drahých kamenů.
5 min přestávka
14:55-15:55
Ing. Petr Rastokin: Poznání archetypů
Toto poznání nám otevírá cestu, abychom prostřednictvím archetypů dokázali myslet, tedy abychom dokázali jedinečnou a neopakovatelnou skutečnost kolem nás rozkládat do „archetypálních kamenů“, a tak ji zpřístupnili našemu vědomí.
15 min přestávka
16:10-17:10
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Květy tradice v  Astrologia Gallica
Východiska a techniky úvah J. B. Morina  ve vztahu k Bohu, svobodné vůli člověka a stavebním kamenům astrologie. Jeho příspěvek  k syntéze výkladu – základní myšlenky,  nástroje a pravidla představené v grafické formě.
 
17:10 Závěr Eukarpia 2017
 

 

*

 

 
 
 
Další doposud uskutečněná setkání Eukarpia
 
26. a 27. 4. 2008 se uskutečnil 1. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2008
Konal se v Národním museu v příjemně zaplněném velkém přednáškovém sále. Seznam přednášejících s tematy a další informace najdete ZDE.
V sobotu 16. 5. 2009 se uskutečnil 2. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2009
Ttentokráte jako celodenní běh přednášek od 9:00 do 18:00 ve velkém přednáškovém sále Národního musea v Praze na Václavském náměstí. Názvy a charakteristiku přednášek najdete zde.
24. a 25. 4. 2010 se uskutečnil 3. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2010
Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v již v Nové budově Národního musea. Program spolu s krátkým obsahem přednášek najdete zde.
21. a 22. května 2011 se se uskutečnil 4. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2011
Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
28. a 29. dubna 2012 se uskutečnil 5. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2012
Konal se opět v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
27. a 28. dubna 2013 se uskutečnil 6. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2013
Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
 
31.5.  a  1.6. 2014 se uskutečnil 7. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2014
Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2014
 
23. a 24. května 2015  proběhl  8. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2015
v domě  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2015
 
21. a 22. května 2016  se ukutečnil  9. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2016
v domě  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2016

 

 

 Ze všech proběhlých setkání Eukarapia byly pořízeny záznamy, které si lze objednat na adrese společnosti.
 V létech 2008-2010 to byly záznamy akustické (CD ve formátu mp3) spolu se snímky presentovaných obrázků v přednáškách
V  létech 2011-2017 pak již byly pořízeny videozáznamy (DVD ve formátu divx), jedno DVD se sobotními přednáškami, druhé pak s nedělními.
 
Záznamy lze zakoupit oproti platbě předem bankovním převodem a po úhradě budou zaslány klasickou poštou. 
Cena je pro členy AS ČR 100,- Kč za CD, 150 Kč za DVD sobotní či nedělní, obě za 250,- Kč plus poštovné 50,- Kč. Zájemci, kteří nejsou členové platí 150,- Kč za jedno CD, 175,- Kč za jedno DVD, za obě  (tj. sobota i neděle) 300,- Kč plus poštovne 50,- Kč.  Pro platbu bankovním převodem užijte účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.;  při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno).