Jste zde

Eukarpia 2013

EUKARPIA 2013

 

SOBOTA 27. 4. 2013

 

09:00 Zahájení

 

09:05  – 10:05 Ing. Richard Stříbný:  Horoskop - schéma engramů z minulých inkarnací

Nová koncepce interpretace horoskopu jako schématu engramů - emočně silných zážitků, při kterých bylo zúženo vědomí. Slastné či strastné engramy mají odraz  v konstelacích nativního horoskopu a technikami prognostické astrologie je možné vypočítat období, kdy tyto engramy budou oživeny.  Člověk tvor zdánlivě svobodný, je ve skutečnosti skrze své engramy metodou cukru a biče manipulo-ván a  vychováván Učiteli - planetami Sluneční soustavy. V závěru bude představeno využití astrologie jako nástroje k dosažení harmonie ducha a těla, k nalezení svobody.

10:05 - 10:10 Přestávka (5')

 

10:10 – 11:10 Bc. Vladimíra Rašnerová: Lilith- světlo ve tmě

Přednáška inspiruje k zamyšlení, že Lilith není ani tak Černá Luna, ale naopak symbol světla v hledání sebe sama skrze lásku ztracenou v nevědomosti. Muž, žena, vztahy, láska, hněv, msta, moc, sex, touha....o tom všem vypráví symbolika  Lilith v našich životech.

 

11:10 – 11:25 Přestávka  (15')

 

11:25 – 12:25 Mgr. Zuzana Marie Kostićová Ph.D.:  Mayové a nebeská tělesa

Co pozorovali staří Mayové a k čemu jim jejich poznatky sloužily? Byla to astronomie či astrologie? Jaké měli názory na Slunce, Měsíc, Venuši, Mars? Jaká rozpoznávali souhvězdí? A jak se k sobě má noční obloha, podsvětí, stvoření světa a mayská mytologie?

 

12:25 – 14:00 Přestávka na oběd (1 hodina 35')

 

14:00 – 15:00 JUDr. Radko Tobičík: Angioplastikaa vnitřní vesmír v nás

Nosíme ve svých tělech vlastní hvězdnou mapu?  Aneb cévní systém v blízkosti srdce jakožto mementum.

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

 

15:05   – 16:05 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Zrození Academie Istropolitany a italských měst. Horoskopy univerzity a  města v 15. a 16. století.

Tento příspěvek k dějinám mundánní astrologie je zaměřen na horoskop univerzity v Bratislavě (1465), neúspěšně založené Matyášem Korvínem, a na horoskopy některých italských měst, které ve svém díle představil  papežský astrolog Luca Gaurico. Odkud se myšlenka horoskopu neživé věci  bere a jak byl posuzován?  Jak v této oblasti pracoval Luca Gaurico a jak slavný Jean B. Morin?

 

16:05 –16:20 Přestávka (15')

 

16:20 – 17:20 MVDr.  Jarmila Gričová: Rehabilitace Zikmunda – Lišky ryšavé

Patřík nejnenáviděnějším osobnostem českých dějin.V Kostnici vydal Husa koncilu, bojoval proti husitům a dokonce s křižáckým vojskem obléhal Prahu. Skutečnostje však daleko barvitější než toto zažité schéma.HoroskopZikmunda Lucemburského je horoskopem státníka, který měljedinou smůlu. Narodil se jako mladší syn, který se nejdříve musel dívat na to, jak jeho starší bratr kazí všechno, co se dá, aby po něm pak zdědil království, které ho neuznávalo, a pány, kteří ho nenáviděli. Podívejmese na nějjinýma očima a pokusme se objevit jeho sympatičtější podobu!

 

17:20 konec sobotního běhu, od 17: 30 plánujeme cca hodinové setkání s lektory

 

 

 

 

 

NEDĚLE 28. 4. 2013

 

 

 

 

09:00 – 10:00 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: K teorii a praxi domů horoskopu

Domy, zvláště hroty vedlejší,  jako slabé místo v astrologii. Spojení s prostorem a časem, krátká historie, domy prostorové a časové. Návrh Domů harmonických planetárních hodin. Návrh způsobu rozhodování o výpovědní hodnotě toho kterého systému domů.

10:00- 10:05 Přestávka (5')

 

10:05 – 11:05 Martina Lukášková: Cykličnost v astrologii

V astrologii se setkáváme s různými cykly, které se jen zdánlivě podobají. Přednáška se prakticky pozastaví nad základním rozdílem mezi cyklem vtahů a cyklem pozic. Přiblíží pohled humanistické a transpersonální astrologie, nabídne inspiraci pro práci s cykličností planet, přičemž bude klást důraz na promítnutí planetárních cyklů do příběhů jednotlivých lidí. Neopomene ani klíčovou roli ženy v astrologii zaměřené na práci s cyklický procesem. 

 

11:05 – 11:15 Přestávka  (15')

 

11:15 – 12:15 Pavel Turnovský: Astrologova inspirace hlubinnou hermeneutikou

Hlubinná hermeneutika francouzského filosofa Paula Ricoeura studuje  vliv procesů výkladu, porozumění a pochopení na mysl na toho, kdo interpretuje. Diskursivní astrologie se odehrává jako rozhovor astrologa, který vykládá symboly horoskopu s klientem, jemuž zpřístupňuje význam a smysl těchto symbolů. Oba se tím kultivují, obohacují a oba mají z rozhovoru užitek.

 

12:15 – 13:50 Přestávka na oběd (1 hodina 35)

 

13:50 – 14:50 JUDr. Jiří Kubík:  Denní a noční hodnost planet

Rozlišování denního a nočního zrození a s tím související síly a významu  planet v horoskopu nacházíme u helénských astrologů již přibližně před dvěma tisíci let. Jde o významnou, byť od středověku mnohými neprávem opomíjenou astrologickou techniku. V naší literatuře nacházíme její fragmenty v Keferově Praktické astrologii.

 

14:50 – 14:55 Přestávka (5')

 

14:55 – 15:55 Václav Špirhanzl: I-Ting - Nebeský květ

I Ťing je představen jako grafická struktura vztahu základních a nukleových trigramů každého hexagramu – Nebeský květ.  V cestách, které se tvoří při proměnách hexagramů od jednoho k druhému se ukazuje, že mezi dvěma hexagramy se vytváří z mnoha možných právě jen jedna zvláštní jedinečná cesta. Dál se hledají možné souvislosti mezi strukturou Nebeského květu, živlovými prvky, živlovými symboly a Zodiakem.

 

 

15:55 –16:10 Přestávka (15')

 
16:10  17:10 Ing. Eva Prokešová: Brány do podvědomí - VIII. a XII. dům 
Horoskop je skvělým nástrojem, který dává nahlédnout i do oblastí naší psýché, se kterými bychom se jinak zdlouhavě a namáhavě seznamovali. Osmý dům ukazuje naše nejhlubší touhy a zároveň obavy, ve dvanáctém domě čteme, čím si nejsme jistí a co k nám pak přichází zdánlivě zvenku. Tomu odpovídá i způsob nápravy - osmý dům aktivní duchovní prací, dvanáctý zklidněním a nasloucháním intuici. Přednáška shrne, jak to vyčíst z individuálního horoskopu.

 

 
17:10  Závěr setkání Eukarpia 2013