Jste zde

Eukarpia 2018

***

EUKARPIA 2018

 Součástí druhého dne Eukarpie byla i mini-výstava obrazů Andreje Bělocvetova

(výjimečný malíř minulého století, přítel Sudkův, až nyní - po 20 letech od své smrti - začíná být oceňován nejen znalci umění)

 
***
 

Astrologická konference

EUKARPIA 2018 

 se konala 9. a 10. června 2018 v Praze,

na Novotného lávce č. 5,

s následujícím programem:

 

SOBOTA   9. 6. 2018

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05

Ing. Richard Stříbný: Čas – jeho definice, podstata a kvalita

Má čas svou kvalitu či strukturu, a pakliže ano, co se na ní podepisuje? Pohled astrologana výběr vhodného času pro různé aktivity a na využití cyklů času pro úspěšný život.

10:10-11:10

RNDr. Miloš Mikolanda: Chronoekonomický přístup ke studiu dynamiky finančních trhů

Cenové pohyby na kapitálových trzích v některých případech korelují s geokosmickými jevy. Pomocí astrologie lze testovat i  predikovat cenový vývoj řady instrumentů (akcií, komodit) a pomoci tak při tvorbě robustních obchodních strategií.

11:25-12:25

JUDr. Radko Tobičík: Hledání astrologických semaforů na křižovatkách paralelních časových linií

Astrologické instrumenty jakožto pomoc fyzice jak definovat v časoprostoru průsečíky paralelních historií. Poznatky naší duchovní nauky spoluvytvářejí ušlechtilou energii vědomí, která je patrně možným klíčem k praktickému využití v magii i k novému přístupu v tézích soudobé fyziky o různých liniích času.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

14:00-15:00

Pavel Turnovský: Nevědomí v astrologii
Některé astrologické prvky a některá místa v horoskopu jsou prý privilegovaným vstupem do našeho nevědomí. Ukážeme si, že všechny astrologické prvky mají vědomé i nevědomé vrstvy, a že nevědomí poznamenává výrazně také interpretaci astrologovu. Přednáška nebude pouze teoretická, bude doprovozena i několika příklady ze života známých osobností.

15:05-16:05

Radek Douša: Věk atomu a Algol

Objevy  atomového věku spojené s Algolem. Pandořina skřínka atomové energie. Základní kříž královských hvězd a čtveřice temných hvězd  ve hře v čase, kdy Algol spí. Horoskopy význačných osobností a události spojených s Algolem (A. Einstein, O. Hahn, P. Curie, generál L. Groves, základní kámen Národního divadla, test atomové bomby,  Hirošima).

16:20-17:20

Mgr. Miroslava Tesařová: Kostra na nebi, na Zemi a o věcech mezi nebem a Zemí

O čem vypovídají tři tradiční abecedy – astrologická, hebrejská a tarotová.

17:30-19:30  Posezení účastníků s lektory

 

 

 

NEDĚLE   10. 6. 2018

9:00-10:00 10:05-11:05

Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc. – Cesta v hermetickém náhledu z posic astrologie

Svět kolem nás v základních kamenech horoskopu. Jakáže cesta životem je pro mne, pro tebe a pro jiné? „Vyšší“ duchovní a „nižší“ materiální rovina, vyspělost a vztah k nativitě.

10:05-11:05

Ing. Jiří Nitsche: Lunární stanice Hsiu ve východní astrologii

Stručné pojednání o pozapomenuté astrologické technice lunárních stanic, která se v nejčistější podobě dochovala právě ve východní astrologii.

11:20-12:20

MUDr. Karel Goričan, CSc.: Astrologie akutních stavů v intenzivní péči

Onemocnění srdce a cév v horoskopu.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50

Ing. Petr Rastokin: Opera magna novissima, český Fulcanelli 20. století

Velké Dílo jako žitá alchymie předvedená nejen na horoskopu.

14:55-15:55

Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Elekční astrologie ve službách králů a královen

Elekce příznivých okamžiků byla a je tradiční disciplínou astrologů, kterou nám zprostředkovává i Guido Bonatti a další středověcí autoři.
Podle některých zmínek či jen indicií se uplatňovala i při korunovacích či jiných významných okamžicích panovnického života. Po představení vcelku nepochybné korunovační elekce Jiřího z Poděbrad se podíváme i na jiné podobné případy. Pokusím se vysvětlit, proč je pravděpodobný jiný čas založení Karlova mostu, než navrhl Zdeněk Horský, jak by mohl tento most připomínat korunovaci Václava IV. českým králem a co bylo při ní zvláštního. Zabrousíme i do zahraničí, ke dvoru Fridricha III. Habsburského, do Polska či do Anglie za časů "panenské královny" Alžbety I.

 

16:10-17:10

Dagmar Závodná: Horoskop „příchodu“ klienta v horární astrologii

Moment kontaktu tázajícího se s astrologem je významnou charakteristikou tazatele, která pomáhá pochopit jeho situaci a přispívá k posouzení zodpověditelnosti –  radikality otázky. Ukázky z praxe.

17:10 Závěr Eukarpia 2018

***

Záznamy lze zakoupit oproti platbě předem bankovním převodem a po úhradě budou zaslány klasickou poštou. 
Cena je pro členy AS ČR 100,- Kč za CD, 150 Kč za DVD sobotní či nedělní, obě za 250,- Kč plus poštovné 50,- Kč. Zájemci, kteří nejsou členové platí 150,- Kč za jedno CD, 175,- Kč za jedno DVD, za obě  (tj. sobota i neděle) 300,- Kč plus poštovne 50,- Kč.  Pro platbu bankovním převodem užijte účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.;  při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno).