Jste zde

Eukarpia 2012

Program EUKARPIA 2012

 

SOBOTA 28. 4. 2012

 

09:00 Zahájení

 

09:05  Ing. Richard Stříbný: Hledání kořenů monoteismu a podstaty času v starořecké filosofii

Stopy monoteismu a chápání času v nejstarší řecké filosofii. Propojení monoteistického myšlení do astrologické divinace.

10:05 - 10:10 Přestávka (5')

 

10:10 JUDr. Radko Tobičík: ČR v EU a ve světě -  astrokartografie poraď!
Quo vadis  Česká republiko, aneb s kterými státy se bratřit, a kterým zemím se raději vyhnout z mundánního pohledu astro-kartografie.

 

 

 

11:10 – 11:35 Přestávka  (15')

 

11:35 Dagmar Závodná: Horární astrologie

Jako jedna z metod tradiční astrologie nám její horární větev umožňuje na přesně položenou otázku dostat přesnou odpověď - rychle, prostě a efektivně. V první části přednášky bude  představeno pět zlatých zásad horární astrologie a v druhé části  pak dva příklady. První bude nejstarší dochovaný horární horoskop (z r. 479 n.l.) týkající se dotazu o osud lodě, druhý ze současnosti, z osobní praxe. 

 

 

12:35 – 14:00 Přestávka na oběd (1 hodina 25')

 

14:00 Autorský recitál Járy Nováka a Mariky Baránkové
Skladby instrumentální: Eklogy pro 2 kytary; Písně pro kytaru a zpěv: Zrození, Vymazání paměti, Věštba.

Marika Baránková: Horoskopy dvou kytarových velikánů + klíčové konstelace výhodné pro instrumentalistu či umělce.

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

 

15:05 Ing.  Vanda Milošová:  Coco Chanel  -  revoluce módou

Astrologický pohled na dámu,  která změnila myšlení a náhled evropských žen na sebe sama jak málokterá jiná.  Použila ke své revoluci oblast, kde bychom ji nečekali a nehledali - módu.
Udělala to typicky ženskými prostředky -  krásou, šarmem, a ještě u toho krásně voněla.

 

16:05 –16:20 Přestávka (15')

 

16:20 Daniela Tománková: Muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše

- aneb střet mužského a ženského principu v nativním horoskopu. Árés a Afrodíté zplodili Harmonii.

 

 

17:20 konec sobotního setkání

 

 
 
NEDĚLE 29. 4. 2012

 

 

9:00 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Sekundární direkce v praxi

V příkladu vybraných událostí života císaře Karla IV.  – determinace planet, užití aspektária a grafického náhledu, přístup pomocí programu.

 

10:00 - 10:05 Přestávka (5')

 

10:05 Mgr. Petr Lisý: Vliv C. G. Junga na dnešní astrologii

Psycholog Carl Gustav Jung jako pokračovatel tradice hermetického myšlení. Aplikace některých základních jungovských konceptů (synchronicita, archetyp, komplex, typologie) v psychologické astrologii. Pojetí individuace a integrace osobnosti jako jádro přístupu k astrologii.

 

11:05 – 11:20 Přestávka  (15')

 

11:20  Pavel Turnovský:  Pravidla a vzorce z hlediska astrologie.

Jelikož jsme produktem sociálních konstruktů, hrají v našem životě nezanedbatelnou roli pravidla a vzorce myšlení, cítění a chování. Do jaké míry je možné tyto vzorce a pravidla nejen přenášet, ale také měnit, nám napoví na procesy zaměřená humanistická astrologie.

 


 

12:20 – 13:50 Přestávka na oběd (1 hodina 30')

 

13:50 Ing. Andrej Dragomirecký: Člověk a svět z hlediska psychoterapie
Hledání odpovědi na otázku co je člověk, kam směřuje a jaké jsou jeho disposice. Mechanismus znovuprožívání (návrat) a jeho vliv na člověka. Otázka našeho vnímání světa. 

 

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

 

15:05 Bc. Lukáš Loužecký: Síla a slabost času (volba času k magické práci)

Teoretická část: Vesmír jako živoucí celek živlů, planet a hvězd. Úkoly člověka z hlediska hermetismu. Vymezení pojmu magie.

Praktická část: Postup určení vhodného času práce se zosobněnými silami živlů, planet a hvězd ve vztahu k individuálnímu horoskopu.

 

16:05 –16:10 Přestávka (5')

 

16:10 Michael Stránský: Tradiční nauky o signaturách bylin jejich sběru a přípravě léku spagyrickou cestou.

Paracelsus a jeho následovníci. Učení o Signaturách.  Astrologické podklady sběru bylin. Příprava a filosofie základních spagyrických léků. Hermetická medicína. 

 

           

17:10  Závěr setkání Eukarpia 2012