Jste zde

Eukarpia 2011

SOBOTA 21. 5. 2011

09:00 Zahájení

 

09:05  Antonín Hrbek: Astrologie a drahé kameny

V každé populární knížce o astrologii nalezneme „přiřazení“ drahých kamenů, k jednotlivým znamením Zvěrokruhu. Bohužel velmi často se tyto údaje od sebe velmi liší. Při pátrání po zdrojích těchto údajů zjistíme, že autoři sami s drahými kameny žádné zkušenosti nemají a publikované údaje slepě opisují. Existuje objektivní metoda jak ke znamením Zvěrokruhu přiřadit drahé kameny? A má to vůbec smysl?

10:05 - 10:10 Přestávka (5')

10:10 Zdeněk Žalud: Fyziognomie, věrná družka astrologie

Divinační technika zaměřená na analýzu lidského vzhledu, či jen lidského čela (metoposkopie), hrála od starověku až hluboko do novověku významnou pomocnou roli nejen v astrologii, ale také v medicíně. Měla svou astrologickou podobu (nejen díky konceptu tzv. zodiakálního člověka), ale také neastrologickou verzi, doprovázející diagnostickou i prognostickou činnost v medicíně. Ačkoli je fyziognomie dnes takřka zapomenutá, hlásily se k ní významné vědecké a astrologické autority, od Aristotela přes Ptolemaia, Avicennu a Cardana k Morinovi a Lillymu.

11:10 – 11:35 Přestávka  (15')

11:35 Pavla Baudyšová-Jirků: Kompozity progresivních horoskopů

Metoda, která neobvyklým způsobem zkoumá vztah dvou lidí. Bere v úvahu zralost obou partnerů v době setkání a naznačuje kvalitu vztahu. Příklady: partneři, starší sourozenec a novorozeně, progresivní kompozit rodičů v době seznámení a horoskop jejich dítěte.

 

12:35 – 14:00 Přestávka na oběd (1 hodina 25')

 

14:00 Petr Rastokin: Dobře mířený padlý anděl

O brahmá, bráhmanech, obětnících bohů a jejich patronech, o cestách oběti a co z toho (pojde).

15:00 - 15:05 Přestávka (5')

15:05 Jarmila Gričová: Karel I. a Zita Burbonská

Zatímco Mikuláš II, o němž jsme mluvili v minulém roce, patřil k těm, pod jejichž patronací první světová válka vznikla, poslední rakouský císař Karel I. se ji snažil ukončit. Nahlédneme do vztahu, kdy vdova přežila svého manžela o dvě generace a - i když to zní jako z telenovely - tento manžel pro ni zůstal nejdůležitějším mužem jejího života. Později se dokonce stal katolickým blahoslaveným, stejně tak, jako se stal pravoslavným svatým jeho ruský protivník. Můžeme se jen dohadovat, o čem si spolu v nebi povídají...

16:05 –16:20 Přestávka (15')
16:20 Lukáš Loužecký: Hermetická praxe a astrologie
Stručné shrnutí: Astrologie může být chápána jako pomocná věda hermetiků. Přednášející stručně zrekapituluje astrologické podmínky magické praxe a zamyslí se nad teorií astrologických signatur rostlin.  

17:20 - 17:5  Přestávka (5')

17:25 Michael Stránský: Tradiční čínská kosmologie

Základní myšlenková témata: Stvoření světa, Tao, Jin a Jang, pět pohybů. Popis jednotlivých částí universa: deset nebeských kamenů, dvanáct pozemských větví. Člověk mezi nebem a zemí. Šamanismus a Taoismus v počátku času.

 

18:35 konec sobotního setkání

 

 

 

NEDĚLE 22. 5. 2011

 

9:00 Richard Stříbný: Propojení astrologie s regresní terapií

Bude ukázáno jakým směrem by se měla ubírat regresní terapie, aby se klient dostal co nejrychleji do rovnovážného stavu, vývoj karmických lekcí v čase pomocí technik prognostické astrologie  a rovněž naznačen výběr vhodných termínů pro terapeutická sezení.

10:00 - 10:05 Přestávka (5')

Astrologie jako rozhovor - část I. a II.

Hvězdopravcovo poslání pomáhat lidem probíhá jako rozhovor, při kterém astrolog s klientem rozmlouvají, hledajíce společně alternativní pohledy na klientovu životní situaci. Přijmutí této lacanovské myšlenky má za následek změny v astrologické teorii a  praxi, poskytují východisko pro jiný přístup k astrologii než jsou v současnosti převažující postoje klasické, nebo postoj archetypový a synchronistický.

10:05 Pavel Turnovský:  Metafora v astrologii (Astrologie jako rozhovor – část I.)

Úlohy vtělených metaforických obrazových schémat, které ovlivňují naše myšlení a chápání v běžném životě a tedy i v astrologii, a které můžeme nalézt i v základech archetypů a archetypových obrazů, s nimiž dnešní astrologie s oblibou pracuje. Přednáška je inspirována myšlenkami George Lakoffa, Marca Johnsona, lacanovskou psychoanalýzou, analytickou filosofií a neostrukturalismem.

11:05 – 11:20 Přestávka  (15')

11:20  Martina Lukášková:  Vy jste moje nativita (Astrologie jako rozhovor – část II.)

Spojení myšlenek humanistického astrologa Alexandra Rupertiho, francouzského psychoanalytika Jacquese Lacana a představitelů narativní psychologie v astrologické praxi. Pro přednášku je vhodné mít sebou vlastní nativitu, ve které si může posluchač prakticky spojovat přednášené téma.


 12:20 – 13:50 Přestávka na oběd (1 hodina 30')

 

13:50 Prof. Štěpán Rak: Hudba a astrologie
Inspirace astrologií, Steinerovskou tradicí, vůněmi a energiemi tónů v hudbě a kytaroterapii. Zazní skladby věnované znamením Zvěrokruhu a výběr z cyklu Svět vůni.
14:50 - 15:05 Přestávka (15')

15:05 Zdeněk Bohuslav: Hledání nativity krále Jiřího z Poděbrad

Problémy se dnem  narození -  historikové versus Pugner-Leovitiova  sbírka horoskopů. Některé události z Jiříkova života ve světle astrologických úvah, role dvora Matyáše Korvína a jeho astrologa Martina Bylicy.

16:05 –16:10 Přestávka (5')

16:10 Radko Tobičík: Kdopak to vládne Vodnáři

Jaké archetypy nám mohou pomoci? Co s archetypy Saturna, Urana a Prométhea?

           

17:10 Závěr setkání Eukarpia 2011