Jste zde

Eukarpia 2009

je pořádáno jako každoročně se opakující setkání přátel astrologie z řad veřejnosti a členů Astrologické společnosti ČR. Konalo se v sobotu 16.5.2009 od 9:00 do 18:00 ve velkém přednáškovém sále Národního musea v Praze na Václavském náměstí.

Bylo připraveno 8 přednášek po 50 minutách. Mezi přednáškami byla 5 minut přestávka, po dvou přednáškách větší přestávka 15 minut, po prvních čtyřech přestávka na oběd 1 hodinu 15 minut. Pro tento rok byli osloveni ti potenciální lektoři, kteří se v loňském roce se svými přednáškami nepředstavili a z nich jsme připravili následující výběr.

Přednášející a témata jejich přednášek byli:

(v abecedním pořadí)

PhDr. Lenka Adamová - Tématika Stínu jako součást sebepoznání v psychologické astrologii

Co je Stín z hlediska psychologické astrologie. Jak ho zahlédneme v astropsycholo-gických konstelacích. Jak vzniká a projevuje se v průběhu života. Mnohočetnost, nespojitost v konstelacích. Personifikace, přenos, prožívání vlastních dispozic v „těch druhých“. Životní dramata jako zrcadlo našeho Stínu, toho, co jsme u sebe nerozpoznali. Jak Stín zpracovávat, je-li z principu neuvědomovaný? (s příklady konstelací v horoskopu)

Mgr. Alice de Silva Lago - Hledání duchovních cest a partnerství

"Když Tvůrce tvořil vesmír, stvořil i Řád, který má po všechny věky ochraňovat bytosti před zakolísáním či pádem z Cesty. Tento polozapomenutý systém pravidel je v oblasti vztahů vnímán, jako zkostnatělý přežitek, protože už ho několik tisíciletí nikdo nectí ani v jeho jednoduché verzi - desateru. Jak se ale ukazuje, ctít morální zásady znamená prožít krásný vztah, plný lásky. Naštěstí nám vesmírný umělec svým štětcem vymaloval Řád Lásky v astrologických symbolech. Stačí jen číst v této velké knize. Duše si vzpomene...

Antonín Hrbek – Astrologické kalendáře

Astrologické kalendáře jako nepominutelný jev v astrologii, jejich metody, teoretická a praktická omezení. Návrh upřesněného postupu jejich tvorby.

Mgr. Petr Lisý – Obecná charakteristika psychologické astrologie

Myšlenkové zdroje současné psychologické astrologie – hermetické pojetí světa, psychologie C. G. Junga a její vliv na astrologickou koncepci D. Rudhyara. Klíčové pojmy Jungovy psychologie (synchronicita, individuace, komplex, archetyp) a nástin jejich aplikace při výkladu astrologické symboliky. Pozitivní inspirace psychoterapeutické praxe pro astrologické poradenství.

Ing. Jaroslav Popelka – Esenciální struktura Zvěrokruhu

Základní význam čtyř živlů a tří kvalit. Nové pojetí jednotlivých znamení a astrologických domů.

Ing. Petr Rastokin – Karmická astrologie

O čem je od pradávna karmická astrologie, o sílách osudu, co je to "prokletí" a jak se projevuje v situacích "všedního dne", a také o cestách vykoupení (z prokletí). Jak uvedené souvisí s "rodovou karmou" a jak se to všechno promítá do horoskopu.

Ing. Luděk Švojgr – Vyšebrodský cyklus – astrologické archetypy

Devět deskových oltářních obrazů z kláštera ve Vyšším Brodě je nejen podivuhodným výtvarným počinem, ale i fascinující zpráva o dosaženém stupni poznání středověké vzdělanosti. Klíčem ke čtení tohoto poselství, budiž klášterní rčení, „Obrazy jsou řečí laiků, řečí zasvěcených je písmo.“ Čtěme pokorně tyto obrazy, abychom se naučili řeči litery.

Jaroslav Waldhans - Indická astrologie Jyotistha shastra-Nakshatra

28 lunárních domů, karmické vlivy podle Indické astrologie, knihovny palmových listů

Časový rozvrh EUKARPIA 2009 je následující:

09:00 Zahájení
09:02 Pan Antonín Hrbek
09:57 Pan Jaroslav Popelka
10:47 Přestávka 13'
11:00 Pan Petr Lisý
11:55 Paní Lenka Adamová
12:45 Přestávka na oběd 1 hodina a 15'
14:00 Pan Petr Rastokin
14:55 Paní Alice de Silva Lago
15:45 Přestávka 15'
16:00 Pan Luděk Švojgr
16:55 Pan Jaromír Waldhans
17:45 Závěr