Jste zde

Eukarpia 2008

bylo připravováno jako setkání přátel astrologie z řad veřejnosti a členů Astrologické společnosti ČR.
 

Přednášejícími byli a přednášky proběhly pod názvy:

(v abecedním pořadí)

Pan Antonín Baudyš starší - Lunární uzel a jeho interpretace
Pan Zdeněk Bohuslav - Vzrušující střepy dávné astrologie
Pan Milan Gelnar - Astrologie a duchovní cesta, vlastní zkušenosti
Paní Jarmila Gričová - Bratří Mašínové ve světle hvězd
Pan Ondřej Ivanek - Uran, Neptun, Pluto - rafije Galaktickeho orloje
Paní Zdeňka Kavalová - Etika a praxe v poradenství
Paní Martina Lukášková - Za oponou sekundárních direkcí básník-výtvarník Jindřich Štýrský
Pan Jiří Nitsche - Chronopunktura
Pan Richard Stříbný - Významné osobnosti minulosti i současnosti a jejich propojení s horoskopem České republiky
Pan Radko Tobičík - Měsíce našeho planetárního světa
Pan Petr Trnka - Kvalita času kolem přelomu tisíciletí
Pan Pavel Turnovský - Básník na pranýři, nekompromisní život a dílo Jinřicha Štýrského z hlediska asrologických symbolů a cyklů
Pan Zdeněk Žalud - Sbírka horoskopů Cypriana Lvovického a další kamínky do mozaiky jeho života

Časový rozvrh byl následující:

SOBOTA 26. 4.

09:20 Zahájení
09:25 A. Baudyš starší
10:25 M. Gelnar
11:25 P. Trnka

12: 25 Přestávka na oběd

14:00 P. Turnovský
15:00 M. Lukášková
16:00 Přestávka 30'
16:30 Z. Žalud
17:30 O. Ivanek

NEDĚLE 27. 4.

09:30 Z. Bohuslav
10:30 P. Nitsche
11:30 R. Stříbný

12: 25 Přestávka na oběd

14:00 Z. Kavalová
15:00 J. Gričová
16:00 Přestávka 30'
16:30 R. Tobičík
17:45 Závěr