Jste zde

2012

 

5. 1. 2012
se konala v Nové budově Národního musea pravidelná schůzka s programem: 
Odchod Václava Havla 
Při vzpomenutí nad jeho horoskopem vystoupili Jana Nováková, P. Rastokin, R. Stříbný a Z. Bohuslav
 
2. 2. 2012
se konala v Nové budově Národního musea pravidelná schůzka s programem: 
Výhled do roku 2012 - pro naši republiku a svět
Přednášeli Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
1. 3. 2012
se konala v Nové budově Národního musea pravidelná schůzka s programem: 
Slavný výrobce nábytku Emil Gerstel a jeho rodina 
Přednášel R. Stříbný
Některá data najdete apříklad na adrese: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/psever/pbrezany/gerstel.htm 
 
5. 4. 2012
se konala v Nové budově Národního musea pravidelná schůzka s programem: 
- Kolibřík, Mazánek a Pirát z Prahy (račí trojka) 
- 100 let od smrti Karla Maye 
- Jules Verne 
Přednášel Richard Stříbný, se zajímavými doplňky k životu K. Maye přispěl V. Kvasnička
 
28. a 29. dubna  2012 se konalo dvoudenní setkání - konference Eukarpia 2012
 
3. 5. 2012
se konala v Nové budově Národního musea pravidelná schůzka s programem: 
Nadcházející zákryt Venuše se Sluncem 
Požár v domě astrologa 24.4.2012 00:00-01:00 - (*3.5.1925, 01 46, Jeseník) 
Životní jubileum Petra Jandy - Jedeme dál 
Vystoupili S. Svoboda, R. Stříbný, M. Vitouš a Z. Bohuslav
 
7. 6. 2012
se konala pravidelná schůzka s programem: 
Mezinárodní astrologická konference UAC v New Orleansu 24. - 29.5.2012 
Dojmy a některé zajímavosti z průběhu 
Přednášel po návratu z konference Z. Bohuslav
Aktuality předprázdninového času - Ingres Slunce do znamení Raka ...
Přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav
 
6. 9. 2012
se konala pravidelná schůzka s programem:¨ 
- 800 let Zlaté buly sicilské 
- horoskop podzimní rovnodennosti 
- listopadové zatmění Slunce 
- nejrychlejší člověk planety - Usain Bolt (*21.8.1986, Jamaika) 
setkání vedli Z. Bohuslav a R. Stříbný
 
4. 10. 2012
se konala pravidelná schůzka s programem:¨ 
- napadení presidenta V. Klause 
- nový solár republiky
Přednášel a rozpravu vedl Richard Stříbný
 
1. 11. 2012
se uskutečnila pravidelná schůzka s programem: 
Circumambulation - helénská metoda primárních direkcí. v teorii a příkladech 
Přednášel Z. Bohuslav
 
V sobotu 24. 11. 2012
se od 12:00 konala v Nové budově Národního musea výroční členská schůze AS ČR. V administrativní části byla přednesena zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za uplynulé dva roky a zpráva Revizní komise. Výroční schůze tyto zprávy přijala. 
Po diskusi proběhly volby: předseda AS ČR - zvolen Zdeněk Bohuslav, výbor AS ČR - zvoleni (v abecedním pořadí) - Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Richard Stříbný, Václav Špirhanzl, Radko Tobičík, Jan Vrána a volby revizní komise - zvoleni (v abecedním pořadí) - Libor Matyáš, Irena Morchová a Jana Nováková
V přednáškové části zaznělo: 
Petr Rastokin: Zlatá bula sicilská v proměnách věku
Radko Tobičík: Vodolejné (vodnářské) hrátky 
Richard Stříbný: Významné konstelace roku 2013 
Zdeněk Bohuslav: J. B. Morin a jeho Astrologia Gallica 
Zápis ze schůze bude zaslán členům v dopise s novou Konstelací č. 45.
 
6. 12. 2012
se konala na čas poslední schůzka v budově Národního musea s programem: 
Setkání s astrology a astrologií Indočíny (Burma, Laos, Kambodža a Vietnam) 
Zimní slunovrat 21. 12. 2012 -po návratu z cest přednášel R. Stříbný