Jste zde

2005

Uskutečněná setkání AS ČR od podzimu roku 2005:

Schůzka 1. 9. 2005:
Rozprava Z. Bohuslava o návštěvě a přednáškách na mezinárodním astrologickém kongresu ISAR 2005 17. - 21.8. v Chicagu, USA

Přednášky, situace v astrologických organisacích AFA, NCGR, ISAR, AFAN, osobní dojmy.
Pohled na hurikán Katarina
Diskuse

Podzimní setkání s Astrologickou společností ČR - přednáškové odpoledne
u příležitosti podzimní rovnodennosti se uskutečnilo v sobotu 1. 10. 2005 v Národním museu od 14 00 do 17 30. S pozvánkou byla členům zaslána i nová Konstelace č. 36.
Během odpoledne odezněly přednášky:
Zdeněk Bohuslav: Domy harmonických planetárních hodin a jejich ověřování
Radko Tobičík: Stopy astrologie v jiných divinačních praktikách
          následovala 15 min přestávka (na kávu, …)
Jan Frank: O hermetické medicíně
Richard Stříbný: Nostradamus – věštec, astrolog, podvodník?
Petr Rastokin: Paralely progresivních direkcí

Schůzka 3. 11. 2005 - přednáška:
O hermetické medicíně II
Proběhlo pokračování tématu z podzimního setkání, tentokráte navíc s prací nad konkrétními čtyřmi případy. Přednášel Jan Frank.

Schůzka 1. 12. 2005 - přednáška a rozprava:
Domifikace za polárním kruhem
Byly představeny principy konstrukce domů a ukázány problémy s jejich tvorbou vynucené nestřídáním světlé a tmavé části dne za polárním kruhem. Přednášel Zdeněk Bohuslav
V druhé části vystoupil Richard Stříbný s rozborem zimního slunovratu.