Jste zde

2020-2022

***

Jasné světlo na cestě v roce 2022

************

Pravidelné prvočtvrtkové schůzky se obvykle konají v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha od 18:00.

 
 
6. 1. 2022 - první čtvrtek v  lednu - se koná pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00. Na programu je:
- Jmenování vlády ČR  (17.12.2021)
- Hledání horoskopu léčitele Jana Mikoláška  (*7.4.1889 Rokycany)
- Nejvýznamnější konstelace roku 2022 
              - přednášet budou R. Stříbný a Z. Bohuslav
Schůzka bude přístupná i přes Zoom
         
Přistup přes Zoom je
(Personal Meeting ID je 5636406485, Meeting Passcode 230747)
Je dobře mít před přihlašováním již staženu aplikaci Zoom.
 
 
***
 
Knihovna AS ČR
 je nyní opět otevřena - ovšem mimo letní prázdniny - každý 1. čtvrtek v měsíci  od 15:00 do 17:00
a každou 3. středu v měsíci od 16:00 do 19:00  
***
 
 
 
2. 12. 2021 se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5
Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- Jmenování Petra Fialy premiérem - (*1.9.1964, Brno)
- Aktuality: Zatmění Slunce 4.12.2021  (8:33 CET)
- Zimní slunovrat 2021  
              - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

Schůzka byla přístupná i přes Zoom

 
 
6. a 7. listopadu 2021 se konalo dvoudenní setkání - konference Eukarpia 2021

 přednášky 50 min, 10 min na diskusi

 

SOBOTA   6. 11. 2021

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05 Ing. Richard Stříbný: 400 let po Bílé hoře a co dál...

            Filosoficko-astrologické zamyšlení nad minulostí, nad současností a nad budoucností  společenských útvarů vzniklých na našem území a nad osudem lidí v těchto útvarech. Vyhodnocení konstelací působících v tehdejší osudové bitvě a v následujících staletích. Co nás v České kotlině čeká po parlamentních volbách? Úvahy o vývoji politickém a ekonomickém v následujících letech.

5 min přestávka

10:10-11:10 Ing. Josef Schrötter: Tajemné podvědomí

            Podle oficiální vědy jsme byli obdařeni pouze pěti smysly, hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí. Uvnitř nás je ještě jeden smysl, který neumíme pojmenovat – je to schopnost napojit se na určitého člověka, přečíst jeho myšlenky, udělat diagnózu jeho zdravotního stavu, podívat se do jeho minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti atd. Označujeme ho jako vnitřní vidění – jasnovidnost nebo mimosmyslové vnímání (ESP) - odborně Prekognikace.

15 min přestávka

11:25-12:25 Ing. Petr Rastokin: Počátky Přemyslovského státu

               Je možné najít astrologické počátky přemyslovského státu, navíc jako přesné horoskopy? Úskalí a problémy s tím spojené, cesta k výsledku a možnosti jeho kontroly.

2 hod 5 minut– přestávka na oběd a Výroční schůze členů AS ČR

14:30-15:30 MVDr. Jarmila Gričová: Jak to ti chlapi kruci věděli?

              Dva důstojníci. Oba chytří, oba pohlední. V boji stáli proti sobě. Přesto byla oblast, v níž jednali a patrně i přemýšleli stejně. Kromě brilantního mozku měli totiž oba i srdce.

        5 min přestávka

15:35-16:35 Ing. Vanda Milošová: Cyklus pohybu planet - pole životních zkušeností

            Planetární cykly jako definované pole možných životních zkušeností a jako podklad pro některé staré predikční techniky. V průběhu života aktivuje další pohyb planet náš radix způsobem, který zahrnuje jen některé možnosti a některé vzájemně provázané vazby díky společnému pohybu planet po ekliptice.

15 min přestávka

16:50-17:50 JUDr. Radko Tobičík: Mocí k bohatství či bohatstvím k moci

            Hledání souvztažného v nativitách nejmocnějších a nejbohatších lidí. Vede vrcholná moc k touze po bohatství a usilují naopak nejbohatší o moc? Pokud ano – lze raison d'être takových snah objevit v nativitách? Výběr tématu inspiroval expert Světové banky Joel S. Hellman, který před dvaceti léty varoval, že v postkomunistických zemích bude docházet k přesunu  těžiště moci na mimopolitické prostředí.

18:00-19:30  Setkání účastníků s lektory

 

NEDĚLE   7. 11. 2021

9:00-10:00 Bc. Lukáš Loužecký: Volba času pro hermetickou práci
            Zamyšlení nad různými typy hermetické práce a na vztahu hermetismu k astrologii. Co se skrývá pod pojmy alchymie, magie, psychurgie a teurgie. Volba času pro magickou práci; metody všeobecné i speciální. Volba času pro psychurgickou práci a její praktické použití. Volba času pro theurgickou práci. Volba času pro alchymickou práci. Očištění aury země.

5 min přestávka

10:05-11:05 Pavel Turnovský: Dana a Emil Zátopkovi

            Slavný atletický pár, kosmická dvojčata - narozená odlišně o 4 hodiny a nějakých 50 km od sebe - v pohledu astrologie. Ukážeme si, jak je důležité znát čas narození co nejpřesněji. Proslavili se ve stejný den, ale Dana přežila Emila o dvě desetiletí.

15 min přestávka

11:20-12:20 RNDr. Miloš Mikolanda: Fraktální cykly v přírodě a společnosti jako astrologická metodika

            Opakující se sled soběpodobných dějů hojně nacházíme v poznatelném řádu světa. Ten je bipolární (jin, jang), dynamický, vybaven různou kvalitou času. Tyto cykly lze dobře matematicky analyzovat Fourierovou transformací, spektrálně modelovat a následně stochasticky predikovat. Zkoumání těchto měřítkem invariantních procesů je také předmětem řady astrologických technik. Příspěvek doplní ukázky jednoduchých praktických příkladů.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50 Vladimír Pospíšil: Lesk a bída synastrie aneb Není-li tu ta, kterou mám tak rád... 

               Pohled na synastrii s použitím  méně známých prvků a technik.  Co všechno může být impulsem pro začátek vztahu? Lze odhadnout vývoj vztahu? Lze nějak vysvětlit vztahy, které se vzpírají logice a astrologickým pravidlům synastrie? 

5 min přestávka

14:55-15:55 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Krakovská astrologická škola

            V 15. a 16. století se na univerzitě v Krakově rozvíjela astronomicko-astrologická škola, která svým významem a literární produkcí zastínila starší středoevropské univerzity v Praze a ve Vídni. Krakovští učenci se věnovali téměř všem tehdy užívaným odvětvím astrologie a zanechali po sobě nejen řadu tištěných spisů, zejm. ročních prognostik a kalendářů, ale také bohaté sbírky horoskopů v dnešní Jagellonské knihovně, s datací mezi léty 1398 a 1541. Astrologové byli zváni na panovnické dvory a tam nepřímo zasahovali do rozhodování jagellonských králů či Matyáše Korvína. Příspěvek se pokusí charakterizovat situaci astrologie v krakovském prostředí a představit nejslavnější hvězdo-pravce, kteří krakovským učením prošli: Marcina Bylicu, Mikuláše Koperníka a Macieje Karpigu.

15 min přestávka

16:10-17:10 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Astrologie a životní cesta

            Struktura na ekliptice, její vztah k hermetické filosofii a životní cestě. Je nutný odchod do bezdomoví, být poustevníkem nebo "aspoň" vstup do řádu či společenství mnišského typu? "Vznešená" versus "nízká" životní cesta.

17:10  Zakončení Eukarpia 2021

 

Vstupné pro veřejnost na oba dny činí 800,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 600,- Kč, vstupné pro veřejnost na jeden den činí 600,- Kč, členové Astrologické společnosti ČR mají slevu a platí 400,- Kč. Platit lze na místě, při platbě předem  za oba dny  je  sleva 100,- Kč (členové AS ČR i nečlenové), při platbě předem na jeden den mají  nečlenové slevu 100,- Kč, členové AS ČR 50,- Kč. Pro platbu předem bankovním převodem lze užít účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno účastníka setkání a označení Eukarpia).  Členský příspěvek půjde uhradit i u vstupu.

Před přednáškami a o přestávkách bude možné zakoupit knihy nakladatelství Vodnář, knihy z knihkupectví Hledající,  starší čísla spolkové revue Konstelace a videozáznamy přednášek z předchozích setkání Eukarpia.

 

***

         
 
4. 11. 2021 se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- Roger Waters - hledání času narození (*6.9.1943, Great Bookham, Surrey, Anglie; baskytarista, zpěvák a skladatel skupiny Pink Floyd)
                    - přednášela  Marie Pavla Baudyšová
- Aktuality: Karel Havlíček Borovský (*31.10.1821, 8:00 ráno, Borová u Přibylavi)
                   - přednášel Richard Stříbný

     Díky technické závadě se nepodařilo připojení na Zoom, ale přednáška M. P. Baudyšové o Roger Watersovi a jeho horoskopu byla zaznamenána a je přístupná na adrese https://www.youtube.com/watch?v=nE93wIiZRmk 

 

7. 10. 2021 - se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- solární horoskop 2021 České republiky
volební speciál 2021  
Přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
 
 
2. 9. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- horoskop podzimní rovnodennosti
- kvalita času v době voleb v ČR
- červnové tornádo na Jižní Moravě 

Přednášeli: Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

3. 6. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala schůzka prvočtvrtková schůzka s programem:

- horoskop letního slunovratu - přednášeli  Richard Stříbný a Zdeněk Bohuslav
- prázdninové klima: vývoj a dobré konstelace - přednášel Richard Stříbný
- příprava na průzkum říjnových voleb - přednášel  Zdeněk Bohuslav

***

6. 5. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- Úplné zatmění Měsíce 26.5.2021 - přednášel Richard Stříbný
- Vývoj v kauze výbuchu ve Vrběticích ve vztahu k horoskopu republiky  - přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
- 90. narozeniny Jiřiny Bohdalové  - přednášeli Richard Stříbný a Zdeněk Bohuslav

 

1. 4. 2021 se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky:

- Náhlý odchod podnikatele a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera - přednášel Richard Stříbný

- Nové poznatky o stroji z Antikythéry (výsledky zvěřejněné 13.3.2021) - přednášel  Zdeněk Bohuslav
 
4. 3. 2021 se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky:
- Podstata virů a jejich působení na člověka - přednášel Richard Stříbný
- Imunita jako tradiční medicinský koncept ve vztahu k nativitě
(výtah z přednášky americké astroložky J. Lee Lehman) - přednášel Zdeněk Bohuslav

 

4. 2. 2021 se se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky: 
- Česká republika ve vstupech Slunce do znamení: od Kozoroha po Berana - přednášel Zdeněk Bohuslav
- Světlo na konci tunelu , aneb co může v březnu a dubnu přinášet Slunce v náručí Venuše - přednášel Richard Stříbný
 
 
7. 1. 2021 se přes Zoom konala schůzka on-line, na programu bylo:
- První ženský ministr pro vzdušné balóny Sophie Blanchard - přednášel Zdeněk Bohuslav
- K horoskopu Jana Ámose Komenského - přednášel Richard Stříbný

- Evropská unie a uskutečněný odchod Spojeného království 31.12.2020 - přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

3. 12. 2020 se od 18:00 v budově ČSVTS se konala osobní schůzka s přednáškami a současně s přenosem pro přihlášené přes zoom. Na programu bylo:
- Joe Biden a Donald Trump versus Česká republika
- presidentská aktivita Miloše Zemana
- zimní slunovrat 2020

Přednášející byli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

12.11.2020 se konala přes Zoom schůzka on-line (velmi slušně navštívená). Na programu bylo:
- pohled do horoskopu bývalého ministra zdtravotnictví Romana Prymuly
- pohled do horoskopu pretendenta na prezidentský úřad USA Joe Bidena
- případné aktuality
Přednášející a moderující byli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
 

5. 11. 2020 od 18:00 do 18:50 se konala zkušební schůzka (pro zkoušení připojení) přes Zoom s krátkým připomenutím odchodu skotského herce Seana Connoryho.

1. 10. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS.  Na programu bylo:
- Planetární hodiny a Placidovy domy za polárním kruhem - přednesl Zdeněk Bohuslav
- Zamyšlení k Projektu třídimensionálního horoskopu - přednesl Richard Stříbný
- Solární horoskop republiky 2020 - přednesli R. Stříbný a Zdeněk Bohuslav
 
3. 9. 2020 se konala "prvočtvrtková" schůzka obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS.  Na programu bylo:
- Výbuch v Bejrútu a požár v Bohumíně - přednesl Richard Stříbný
- Zlomená prezidentova ruka - přednesl Zdeněk Bohuslav
- Horoskop podzimní rovnodennosti  2020 - přednesli R. Stříbný a Zdeněk Bohuslav
 
 
4. 6. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka již obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS 
Na programu bylo:
- Ursula von der Leyen a horoskopy Evropské unie - příspěvek k potvrzování platnosti  horoskopů EU - přednesli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
- Horoskop letního slunovratu 2020 - přednesli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

7. 5. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka, opět on-line na internetu. Na programu bylo:
- Jak je koronavirová pandemie zapojena v horoskopech větších států? Pokus o potvrzení platnosti jejich horoskopů - přednesl Z. Bohuslav  
- Odchod předsedy senátu ČR Jaroslava Kubery
                                          - přednesli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

16. 4. 2020 se konala náhradní "prvočtvrtková" schůzka, tentokráte on-line na internetu. Na programu bylo:
- Připomenutí pobídky horoskopu koronavirové pandemie - přednesl Z. Bohuslav   - Aktuální události z pohledu finanční astrologie - přednesl Miloš Mikolanda            - Zamyšlení nad stávajícím časem - přednesl Radko Tobičík       
- Poselství COVID-19 a pespektiva so nejbližších let - přednesl Richard Stříbný
 
5. 3. 2020 se konala pravidelná prvočtvrtková schůzka a na programu byla:
- Velká mutace  v krátké historii člověka a některé otázky s ní spojené
- Koronavirus - hledání počátku nákazy a konce šíření
- Horoskop jarní rovnodennosti
                                      - přednášel Zdeněk Bohuslav
pro zájemce je výtah části přednášky ke koronaviru ve formě článku dostupný na adrese 
 
6. 2. 2020 se konala schůzka s programem:
- Ománský sultán Kábús ibn Saíd - přednášel Martin Suchý
- 200 leté výročí narození Boženy Němcové - přednášel Richard Stříbný
- Uskutečněný Brexit - přednášel Zdeněk Bohuslav
 
 
2. 1. 2020 se konala schůzka s programem:
-  horoskop nadcházející konjunkce Jupiter-Saturn - Velká mutace ve vzdušném
   trigonu - přednášel  Zdeněk Bohuslav
- Boris Johnson, Anglie a Evropská unie - přednášel Zdeněk Bohuslav