Jste zde

2020-2022

***

Jasné světlo na cestě v roce 2022

************

Pravidelné prvočtvrtkové schůzky se obvykle konají v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha od 18:00.

 
 
2. 6. 2022 - první čtvrtek v červnu - se koná pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, Praha 1) od 18:00. Na programu jsou:
- Placidovy domy, doplněk k Placidovi za polárním kruhem z minula                           - přednášet přes Zoom bude P. Rastokin
- 80. let od atentáu na R. Heydricha - Dva ženské osudy s atentátem spojené
                                        - přednášet bude M. Suchý
- Slunovrat 21.6.2022
                                       - přednášet budou Z. Bohuslav a R. Stříbný
- Střelba a střelec (*16.5.2004) ve škole v Texasu 24.5.2022
                                       - přednášet bude R. Stříbný
 
Schůzka bude přístupná i přes Zoom, jak bylo možné naposled v květnu - připojení je přes adresu  https://us02web.zoom.us/j/5636406485 
(kde  Meeting ID je 563 640 6485  a meeting password je 230747)
         
 
 
***
 
Knihovna AS ČR
 je nyní opět otevřena - ovšem mimo letní prázdniny - každý 1. čtvrtek v měsíci  od 15:00 do 17:00
a každou 3. středu v měsíci od 16:00 do 19:00  
***
5. 5. 2022  se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00 a na programu byla témata:
- Horizontální domy, vycházení a zapadání
                                        - přednášel přes Zoom  P. Rastokin
- Renesanční astrologie při zakládání Baziliky sv. Petra v Římě, roku 1506
                                        - přednášel  Radek Douša
- Zatmění Luny 15.6. a co může přinést přechod Jupitera do znamení Berana
                                       - přednášel R. Stříbný
 
 
7. 4. 2022 - se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00 a na programu byla témata:
- Časový okamžik události a jeho různá vyjádření
                                        -  přes Zoom přednášel P. Rastokin
- Zatmění Slunce ("na čarodějnice") 30.4.2022 - přednášel R. Stříbný
- K ověřování horoskopu  V. Putina a k Horoskopu vstupu Slunce do znamení Býka krátce vystoupil Z. Bohuslav
 
3. 3. 2022 se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00 a na programu byla témata:
- Válka na Ukrajině
- Vstup Slunce do znamení Berana - novoroční horokop ČR, EU, Ruska ... 
- V. Putin a V. Zelenskyj
                              -  přednášel  R. Stříbný

 

3. 2. 2022  se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- T. E. Lawrence z Arabie  (*16.8.1888) - přednášel  Z. Bohuslav
- Výročí M. Zikmunda a J. Hanzelky  - přednášet měl R. Stříbný (díky diskusi k prvnímu tématu se pro nedostatek času toto téma neprobralo).
Schůzka byla přístupná i přes Zoom

 

6. 1. 2022 - se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5

Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- Jmenování vlády ČR  (17.12.2021)
- Hledání horoskopu léčitele Jana Mikoláška  (*7.4.1889 Rokycany)
- Nejvýznamnější konstelace roku 2022 
              - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

Schůzka byla přístupná i přes Zoom

 
2. 12. 2021 se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5
Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- Jmenování Petra Fialy premiérem - (*1.9.1964, Brno)
- Aktuality: Zatmění Slunce 4.12.2021  (8:33 CET)
- Zimní slunovrat 2021  
              - přednášeli R. Stříbný a Z. Bohuslav

Schůzka byla přístupná i přes Zoom

 
 
6. a 7. listopadu 2021 se konalo dvoudenní setkání - konference Eukarpia 2021

 

SOBOTA   6. 11. 2021

9:00-9:05 Zahájení

9:05-10:05 Ing. Richard Stříbný: 400 let po Bílé hoře a co dál...

            Filosoficko-astrologické zamyšlení nad minulostí, nad současností a nad budoucností  společenských útvarů vzniklých na našem území a nad osudem lidí v těchto útvarech. Vyhodnocení konstelací působících v tehdejší osudové bitvě a v následujících staletích. Co nás v České kotlině čeká po parlamentních volbách? Úvahy o vývoji politickém a ekonomickém v následujících letech.

5 min přestávka

10:10-11:10 Ing. Josef Schrötter: Tajemné podvědomí

            Podle oficiální vědy jsme byli obdařeni pouze pěti smysly, hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí. Uvnitř nás je ještě jeden smysl, který neumíme pojmenovat – je to schopnost napojit se na určitého člověka, přečíst jeho myšlenky, udělat diagnózu jeho zdravotního stavu, podívat se do jeho minulosti, přítomnosti, ale i budoucnosti atd. Označujeme ho jako vnitřní vidění – jasnovidnost nebo mimosmyslové vnímání (ESP) - odborně Prekognikace.

15 min přestávka

11:25-12:25 Ing. Petr Rastokin: Počátky Přemyslovského státu

               Je možné najít astrologické počátky přemyslovského státu, navíc jako přesné horoskopy? Úskalí a problémy s tím spojené, cesta k výsledku a možnosti jeho kontroly.

2 hod 5 minut– přestávka na oběd a Výroční schůze členů AS ČR

14:30-15:30 MVDr. Jarmila Gričová: Jak to ti chlapi kruci věděli?

              Dva důstojníci. Oba chytří, oba pohlední. V boji stáli proti sobě. Přesto byla oblast, v níž jednali a patrně i přemýšleli stejně. Kromě brilantního mozku měli totiž oba i srdce.

        5 min přestávka

15:35-16:35 Ing. Vanda Milošová: Cyklus pohybu planet - pole životních zkušeností

            Planetární cykly jako definované pole možných životních zkušeností a jako podklad pro některé staré predikční techniky. V průběhu života aktivuje další pohyb planet náš radix způsobem, který zahrnuje jen některé možnosti a některé vzájemně provázané vazby díky společnému pohybu planet po ekliptice.

15 min přestávka

16:50-17:50 JUDr. Radko Tobičík: Mocí k bohatství či bohatstvím k moci

            Hledání souvztažného v nativitách nejmocnějších a nejbohatších lidí. Vede vrcholná moc k touze po bohatství a usilují naopak nejbohatší o moc? Pokud ano – lze raison d'être takových snah objevit v nativitách? Výběr tématu inspiroval expert Světové banky Joel S. Hellman, který před dvaceti léty varoval, že v postkomunistických zemích bude docházet k přesunu  těžiště moci na mimopolitické prostředí.

18:00-19:30  Setkání účastníků s lektory

 

NEDĚLE   7. 11. 2021

9:00-10:00 Bc. Lukáš Loužecký: Volba času pro hermetickou práci
            Zamyšlení nad různými typy hermetické práce a na vztahu hermetismu k astrologii. Co se skrývá pod pojmy alchymie, magie, psychurgie a teurgie. Volba času pro magickou práci; metody všeobecné i speciální. Volba času pro psychurgickou práci a její praktické použití. Volba času pro theurgickou práci. Volba času pro alchymickou práci. Očištění aury země.

5 min přestávka

10:05-11:05 Pavel Turnovský: Dana a Emil Zátopkovi

            Slavný atletický pár, kosmická dvojčata - narozená odlišně o 4 hodiny a nějakých 50 km od sebe - v pohledu astrologie. Ukážeme si, jak je důležité znát čas narození co nejpřesněji. Proslavili se ve stejný den, ale Dana přežila Emila o dvě desetiletí.

15 min přestávka

11:20-12:20 RNDr. Miloš Mikolanda: Fraktální cykly v přírodě a společnosti jako astrologická metodika

            Opakující se sled soběpodobných dějů hojně nacházíme v poznatelném řádu světa. Ten je bipolární (jin, jang), dynamický, vybaven různou kvalitou času. Tyto cykly lze dobře matematicky analyzovat Fourierovou transformací, spektrálně modelovat a následně stochasticky predikovat. Zkoumání těchto měřítkem invariantních procesů je také předmětem řady astrologických technik. Příspěvek doplní ukázky jednoduchých praktických příkladů.

1hod 30 minut – přestávka na oběd

13:50-14:50 Vladimír Pospíšil: Lesk a bída synastrie aneb Není-li tu ta, kterou mám tak rád... 

               Pohled na synastrii s použitím  méně známých prvků a technik.  Co všechno může být impulsem pro začátek vztahu? Lze odhadnout vývoj vztahu? Lze nějak vysvětlit vztahy, které se vzpírají logice a astrologickým pravidlům synastrie? 

5 min přestávka

14:55-15:55 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D.: Krakovská astrologická škola

            V 15. a 16. století se na univerzitě v Krakově rozvíjela astronomicko-astrologická škola, která svým významem a literární produkcí zastínila starší středoevropské univerzity v Praze a ve Vídni. Krakovští učenci se věnovali téměř všem tehdy užívaným odvětvím astrologie a zanechali po sobě nejen řadu tištěných spisů, zejm. ročních prognostik a kalendářů, ale také bohaté sbírky horoskopů v dnešní Jagellonské knihovně, s datací mezi léty 1398 a 1541. Astrologové byli zváni na panovnické dvory a tam nepřímo zasahovali do rozhodování jagellonských králů či Matyáše Korvína. Příspěvek se pokusí charakterizovat situaci astrologie v krakovském prostředí a představit nejslavnější hvězdo-pravce, kteří krakovským učením prošli: Marcina Bylicu, Mikuláše Koperníka a Macieje Karpigu.

15 min přestávka

16:10-17:10 Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Astrologie a životní cesta

            Struktura na ekliptice, její vztah k hermetické filosofii a životní cestě. Je nutný odchod do bezdomoví, být poustevníkem nebo "aspoň" vstup do řádu či společenství mnišského typu? "Vznešená" versus "nízká" životní cesta.

17:10  Zakončení Eukarpia 2021

 

***

         
 
4. 11. 2021 se konala pravidelná schůzka (v Domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5 Praha 1) od 18:00. Na programu byla témata:
- Roger Waters - hledání času narození (*6.9.1943, Great Bookham, Surrey, Anglie; baskytarista, zpěvák a skladatel skupiny Pink Floyd)
                    - přednášela  Marie Pavla Baudyšová
- Aktuality: Karel Havlíček Borovský (*31.10.1821, 8:00 ráno, Borová u Přibylavi)
                   - přednášel Richard Stříbný

     Díky technické závadě se nepodařilo připojení na Zoom, ale přednáška M. P. Baudyšové o Roger Watersovi a jeho horoskopu byla zaznamenána a je přístupná na adrese https://www.youtube.com/watch?v=nE93wIiZRmk 

 

7. 10. 2021 - se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- solární horoskop 2021 České republiky
volební speciál 2021  
Přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
 
 
2. 9. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- horoskop podzimní rovnodennosti
- kvalita času v době voleb v ČR
- červnové tornádo na Jižní Moravě 

Přednášeli: Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

3. 6. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala schůzka prvočtvrtková schůzka s programem:

- horoskop letního slunovratu - přednášeli  Richard Stříbný a Zdeněk Bohuslav
- prázdninové klima: vývoj a dobré konstelace - přednášel Richard Stříbný
- příprava na průzkum říjnových voleb - přednášel  Zdeněk Bohuslav

***

6. 5. 2021 se formou osobního setkání  a současně i přes zoom konala prvočtvrtková schůzka s programem:
- Úplné zatmění Měsíce 26.5.2021 - přednášel Richard Stříbný
- Vývoj v kauze výbuchu ve Vrběticích ve vztahu k horoskopu republiky  - přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
- 90. narozeniny Jiřiny Bohdalové  - přednášeli Richard Stříbný a Zdeněk Bohuslav

 

1. 4. 2021 se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky:

- Náhlý odchod podnikatele a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera - přednášel Richard Stříbný

- Nové poznatky o stroji z Antikythéry (výsledky zvěřejněné 13.3.2021) - přednášel  Zdeněk Bohuslav
 
4. 3. 2021 se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky:
- Podstata virů a jejich působení na člověka - přednášel Richard Stříbný
- Imunita jako tradiční medicinský koncept ve vztahu k nativitě
(výtah z přednášky americké astroložky J. Lee Lehman) - přednášel Zdeněk Bohuslav

 

4. 2. 2021 se se konala schůzka opět přes Zoom, na programu byly přednášky: 
- Česká republika ve vstupech Slunce do znamení: od Kozoroha po Berana - přednášel Zdeněk Bohuslav
- Světlo na konci tunelu , aneb co může v březnu a dubnu přinášet Slunce v náručí Venuše - přednášel Richard Stříbný
 
 
7. 1. 2021 se přes Zoom konala schůzka on-line, na programu bylo:
- První ženský ministr pro vzdušné balóny Sophie Blanchard - přednášel Zdeněk Bohuslav
- K horoskopu Jana Ámose Komenského - přednášel Richard Stříbný

- Evropská unie a uskutečněný odchod Spojeného království 31.12.2020 - přednášeli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

3. 12. 2020 se od 18:00 v budově ČSVTS se konala osobní schůzka s přednáškami a současně s přenosem pro přihlášené přes zoom. Na programu bylo:
- Joe Biden a Donald Trump versus Česká republika
- presidentská aktivita Miloše Zemana
- zimní slunovrat 2020

Přednášející byli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný

 

12.11.2020 se konala přes Zoom schůzka on-line (velmi slušně navštívená). Na programu bylo:
- pohled do horoskopu bývalého ministra zdtravotnictví Romana Prymuly
- pohled do horoskopu pretendenta na prezidentský úřad USA Joe Bidena
- případné aktuality
Přednášející a moderující byli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
 

5. 11. 2020 od 18:00 do 18:50 se konala zkušební schůzka (pro zkoušení připojení) přes Zoom s krátkým připomenutím odchodu skotského herce Seana Connoryho.

1. 10. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS.  Na programu bylo:
- Planetární hodiny a Placidovy domy za polárním kruhem - přednesl Zdeněk Bohuslav
- Zamyšlení k Projektu třídimensionálního horoskopu - přednesl Richard Stříbný
- Solární horoskop republiky 2020 - přednesli R. Stříbný a Zdeněk Bohuslav
 
3. 9. 2020 se konala "prvočtvrtková" schůzka obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS.  Na programu bylo:
- Výbuch v Bejrútu a požár v Bohumíně - přednesl Richard Stříbný
- Zlomená prezidentova ruka - přednesl Zdeněk Bohuslav
- Horoskop podzimní rovnodennosti  2020 - přednesli R. Stříbný a Zdeněk Bohuslav
 
 
4. 6. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka již obvyklým způsobem - osobním setkáním na  obvyklém místě v domě ČSVTS 
Na programu bylo:
- Ursula von der Leyen a horoskopy Evropské unie - příspěvek k potvrzování platnosti  horoskopů EU - přednesli Zdeněk Bohuslav a Richard Stříbný
- Horoskop letního slunovratu 2020 - přednesli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

7. 5. 2020 se konala  "prvočtvrtková" schůzka, opět on-line na internetu. Na programu bylo:
- Jak je koronavirová pandemie zapojena v horoskopech větších států? Pokus o potvrzení platnosti jejich horoskopů - přednesl Z. Bohuslav  
- Odchod předsedy senátu ČR Jaroslava Kubery
                                          - přednesli R. Stříbný a Z. Bohuslav

 

16. 4. 2020 se konala náhradní "prvočtvrtková" schůzka, tentokráte on-line na internetu. Na programu bylo:
- Připomenutí pobídky horoskopu koronavirové pandemie - přednesl Z. Bohuslav   - Aktuální události z pohledu finanční astrologie - přednesl Miloš Mikolanda            - Zamyšlení nad stávajícím časem - přednesl Radko Tobičík       
- Poselství COVID-19 a pespektiva so nejbližších let - přednesl Richard Stříbný
 
5. 3. 2020 se konala pravidelná prvočtvrtková schůzka a na programu byla:
- Velká mutace  v krátké historii člověka a některé otázky s ní spojené
- Koronavirus - hledání počátku nákazy a konce šíření
- Horoskop jarní rovnodennosti
                                      - přednášel Zdeněk Bohuslav
pro zájemce je výtah části přednášky ke koronaviru ve formě článku dostupný na adrese 
 
6. 2. 2020 se konala schůzka s programem:
- Ománský sultán Kábús ibn Saíd - přednášel Martin Suchý
- 200 leté výročí narození Boženy Němcové - přednášel Richard Stříbný
- Uskutečněný Brexit - přednášel Zdeněk Bohuslav
 
 
2. 1. 2020 se konala schůzka s programem:
-  horoskop nadcházející konjunkce Jupiter-Saturn - Velká mutace ve vzdušném
   trigonu - přednášel  Zdeněk Bohuslav
- Boris Johnson, Anglie a Evropská unie - přednášel Zdeněk Bohuslav