Vítejte na stránkách Astrologické společnosti ČR

Astrologická společnost ČR je dobrovolnou společenskou organizací registrovanou jako občanské sdružení (nyní jako spolek), která vyvíjí svoji činnost v oboru astrologie a sdružuje profesionály, badatele i zájemce o astrologii z řad odborné i laické veřejnosti.

Členové hodlají soustavným studiem prohlubovat a šířit teoretické a praktické znalosti v oboru astrologie.

Chtějí působit svojí činností a svým příkladem tak, aby se astrologie stala opět plnohodnotným a všeobecně uznávaným oborem lidského poznání.

Hodlají se zabývat také interdisciplinární problematikou, která se k astrologii váže.

Zavazují se, že nezneužijí informace získané astrologickou činností v neprospěch druhých osob.

(úryvek ze stanov)

Z historie

19. prosince 1989 v podvečerních hodinách se ve Strahovském klášteře sešlo dvanáct pražských astrologů, aby založili Astrologickou společnost. Schůzka začla v 17 00 a skončila v 19 hodin středoevropského času. Okolo 18 hodiny bylo formulováno krátké prohlášení pro tisk, kterým byli zájemci o členství vyzváni, aby se přihlásili na uveřejněných kontaktních adresách.

13. dubna 1990 v 11 hodin 31 minut středoevropského letního času byly předsedovi společnosti předány na Ministerstvu vnitra ČR schválené stanovy.
 

Aktuální složení orgánů AS ČR
Na Členské schůzi AS ČR konané 6. 11. 2021 byli zvoleni výbor, předseda a místopředseda a revizní komise společnosti s předsedou v následujícím složení:
 
Výbor AS ČR
Zdeněk Bohuslav - předseda, Radko Tobičík místopředseda, členové: Nataša Králová, Vladimír Kvasnička, Petr Rastokin, Aleš Slabý, Richard Stříbný,
Martin Suchý a Jan Vrána.
 
Revizní komise:
Libor Matyáš předseda, členové: Elena Jurčová, Martina Bláhová-Nohová.
 
Na schůzi Výboru AS ČR 18.11.2021 byl tajemníkem Astrologické společnosti ČR zvolen Richard Stříbný.  
 
Činnost

Astrologická společnost pořádá pro členy pravidelné schůzky každý prvý čtvrtek v měsíci od 18 00 v domě ČSVTS na Novotného lávce č. 5, v Praze a také každý třetí čtvrtek v měsíci neformální schůzky v některé z příjemných pražských restaurací (viz záložka Aktuality). Vydává, dvakrát až čtyřikrát do roka, svou revue Konstelace (někdy jako dvojčíslo), zasílá ji svým členům zdarma, půjčuje členům knihy ze své knihovny.

Z větších akcí stojí zmínit to, že kromě plesu a větších přednáškových dní (u příležitosti návštěv zahraničních astrologů či významnějšího okamžiku roku) společnost uspořádala:

Astrologické kongresy

V roce 1994 o Velikonocích 1.-3. dubna uspořádala v Praze v Obecním domě 1. evropský astrologický kongres s více než 20 zahraničními lektory a po třech létech v roce 1997 pořádala (31.5-2.6.) v Praze ve Španělském sálu Pražského hradu 2. evropský astrologický kongres (3. evropský astrologický kongres byl odložen do doby, kdy se nalezne vhodné finanční krytí)

26. a 27. 4. 2008 se uskutečnil běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2008

Konal se v Národním museu v příjemně zaplněném velkém přednáškovém sále. Seznam přednášejících s tematy a další informace najdete ZDE.

V sobotu 16. 5. 2009 se uskutečnil 2. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2009

Ttentokráte jako celodenní běh přednášek od 9:00 do 18:00 ve velkém přednáškovém sále Národního musea v Praze na Václavském náměstí. Názvy a charakteristiku přednášek najdete zde.

24. a 25. 4. 2010 se uskutečnil 3. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2010

Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v již v Nové budově Národního musea. Program spolu s krátkým obsahem přednášek najdete zde.

21. a 22. května 2011 se se uskutečnil 4. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2011

Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.

28. a 29. dubna 2012 se uskutečnil 5. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2012

Konal se opět v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.

27. a 28. dubna 2013 se uskutečnil 6. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2013

Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.

 

30. května a 1. června 2014 se uskutečnil 7. běh přednášek českých, moravských astrologů a slovenské astroložky - EUKARPIA 2014

Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek. Program spolu s jejich upoutávkami najdete ve složce Eukarpia.

I v létech 2015, 2016, 2017 a 2018, 2019 a 2021 byla pořádána Eukarpia,

jejich programy (do roku 2019) najdete pod záložkou Eukarpia

a v Aktualitách (rok 2021). 

 

Publikace

Konstelace

Stanovy Astrologické společnosti ČR

Můžete číst zde

 

Členství v Astrologické společnosti ČR

Členem se můžete stát bez ohledu na to jak se cítíte co do úrovně své odbornosti - jakmile přijmete stanovy společnosti, podáte přihlášku a uhradíte členský příspěvek na účet společnosti (v ČR to je číslo 2500384695, kód banky 2010; při platbě ze zahraničí  to je číslo IBAN: CZ0620100000002500384695, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX ). Pokud o členství máte zájem, napište na mailovou či poštovní adresu společnosti.