Jste zde

Eukarpia

 

 

EUKARPIA 2017 

se konala  20. a 21. 5.  2017 v Domě ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1

s následujícím programem:

 
                            SOBOTA   20. 5. 2017
 
9:00-9:05 Zahájení
 
9:05-10:05
Ing. Richard Stříbný: Astrologie a islám
Vliv a zásluhy  arabských učenců pro udržování a rozvíjení díla babylónských, perských a helénských astrologů. Zlatý věk islámské astrologie od 7. do 10. století a poněkud skomírající současnost... Nejvýznamnější učenci, kteří vyšli z islámského prostředí a rozvíjeli astrologii.
5 min přestávka
10:10-11:10
Martina Lukášková: Kosmologické pohádky Karla Jaromíra Erbena z pohledu astrologie
Karel Jaromír Erben rozpoznal ve vybraných pohádkách kosmogonické prvky. V přednášce nad jednou z nich si projdeme Erbenovy poznámky a náměty, rozebereme klíčovou symboliku a poselství pohádky promítneme do zjevné astrologické symboliky. V následné astrologické interpretaci si ukážeme skrytou moudrost pohádky, její kosmologický obraz i to, jak nám dávají pohádky návod na duchovní praxi.
15 min přestávka
11:25-12:25
Mgr. Petr Lisý – Tranzity v průběhu psychospirituální krize
Stručné představení diagnostické kategorie „psychospirituální krize“, na jejíž formulaci měl zásadní podíl Stanislav Grof, psychiatr českého původu a jeden ze zakladatelů oboru transpersonální psychologie. Prezentace výsledků kvalitativní analýzy několika případových studií, zahrnujících zkoumání nativních horoskopů a tranzitů v období psychospirituální krize.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
14:00-15:00
JUDr. Radko Tobičík: Dva osudy v jednom těle
hledání astrologických signatur siamských dvojčat a osudovosti jejich (ne)oddělení.
10 min přestávka
 
15:10-17:00
Panel k otázkám pro čtyři astrologické směry
Odpovídali:
Jaromír Waldhans - indická astrologie
Richard Stříbný  - klasická astrologie
Petr Lisý - psychologická astrologie
Pavel Turnovský - transpersonální astrologie
            Po zahřátí otázkou „Jak vysvětlíte, že dvojčata, která mají (téměř) stejný horoskop nemají stejný běh života?“,  ke které se každý z panelistů ve třech minutách vyjádřil, nastal čas libovolných otázek k astrologii z pléna (buď ke konkrétnímu panelistovi či ke všem čtyřem). Moderoval Zdeněk Bohuslav 
 
17:30-19:30
Posezení účastníků s lektory
 
                                             NEDĚLE   21. 5. 2017
9:00-10:00
Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. : Dva královští švagři očima astrologů a jejich odpůrce
Astrologické pochybnosti a výhrady frízského lékaře Sixty ab Hemminga vůči slavným astrologům Lucasi Gauricovi, Girolamu Cardanovi a Cyprianu Lvovickému. Jeho cílem nebylo vyvrátit teoretické základy astrologie, ale na vybraných nativitách krále Ludvíka Jagellonského a krále a císaře Ferdinanda I. Habsburského ukázat, že výklady jejich horoskopů neodpovídají osudům, které je potkaly. Byla ve hvězdách vepsána Ludvíkova smrt v bitvě u Moháče a Ferdinandova porážka ve válce s Turky?
5 min přestávka
10:05-11:05
 MVDr. Jarmila Gričová: Marie Terezie
O tom, že ženy, narozené v Býku a s ASC v Raku, jsou skvělé matky a vynikající hospodyně, není pochyb. Jak však probíhá život ženy, která je kromě matky šestnácti dětí a milující manželky i vládkyní podunajské monarchie, která jako děti vnímá i všechny své poddané? Podívejme se do hvězd na horoskop Marie Terezie!
15 min přestávka
11:20-12:20
Ing. Pavla Baudyšová Jirků: Zdravotní astrologie
Jak můžeme číst zdraví v horoskopu? O zdravotní astrologii bylo napsáno mnoho knih, některé se v praxi osvědčily a některé ne. Ve své přednášce vás seznámím s metodou, kterou používal po mnoho let Ing. Antonín Baudyš, a podělím se s vámi o zkušenosti ze své astrologické praxe.
1hod 30 minut – přestávka na oběd
13:50-14:50
Robert Nový: Mandalah, kruhy drahých kamenů působících na hrubé, jemné a příčinné tělo
Dle nauk astrologů, mágů a bráhmanů starověké Indie a Tibetu – jejich uspořádání dle klíče těl a obalů nadvědomí v člověku – od věčného po hrubohmotné tělo, podléhající astrálním a astrologickým korrespondencím a působením. Náhled na vnější a niterné působení světla a pránické energie na člověka, v souvislosti s talismany, mandalami a amulety z drahých kamenů.
5 min přestávka
14:55-15:55
Ing. Petr Rastokin: Poznání archetypů
Toto poznání nám otevírá cestu, abychom prostřednictvím archetypů dokázali myslet, tedy abychom dokázali jedinečnou a neopakovatelnou skutečnost kolem nás rozkládat do „archetypálních kamenů“, a tak ji zpřístupnili našemu vědomí.
15 min přestávka
16:10-17:10
Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.: Květy tradice v  Astrologia Gallica
Východiska a techniky úvah J. B. Morina  ve vztahu k Bohu, svobodné vůli člověka a stavebním kamenům astrologie. Jeho příspěvek  k syntéze výkladu – základní myšlenky,  nástroje a pravidla představené v grafické formě.
 
17:10 Závěr Eukarpia 2017
 

*

 
 
 
Další doposud uskutečněná setkání Eukarpia
 
26. a 27. 4. 2008 se uskutečnil 1. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2008
Konal se v Národním museu v příjemně zaplněném velkém přednáškovém sále. Seznam přednášejících s tematy a další informace najdete ZDE.
V sobotu 16. 5. 2009 se uskutečnil 2. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2009
Ttentokráte jako celodenní běh přednášek od 9:00 do 18:00 ve velkém přednáškovém sále Národního musea v Praze na Václavském náměstí. Názvy a charakteristiku přednášek najdete zde.
24. a 25. 4. 2010 se uskutečnil 3. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2010
Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v již v Nové budově Národního musea. Program spolu s krátkým obsahem přednášek najdete zde.
21. a 22. května 2011 se se uskutečnil 4. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2011
Konal se opět s dobrou účastí tentokráte v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
28. a 29. dubna 2012 se uskutečnil 5. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2012
Konal se opět v Nové budově Národního musea. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
27. a 28. dubna 2013 se uskutečnil 6. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2013
Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete zde.
 
31.5.  a  1.6. 2014 se uskutečnil 7. běh přednášek českých a moravských astrologů - EUKARPIA 2014
Konal se v Praze, v domě ČSVTS na Novotného lávce. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2014
 
23. a 24. května 2015  proběhl  8. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2015
v domě  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2015
 
21. a 22. května 2016  se ukutečnil  9. běh přednášek českých a moravských astrologů - Eukarpia 2016
v domě  ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Byl pořízen videozáznam přednášek, program spolu s jejich upoutávkami najdete pod záložkou Eukarpia 2016

 

 

 Ze všech proběhlých setkání Eukarapia byly pořízeny záznamy, které si lze objednat na adrese společnosti.
 V létech 2008-2010 to byly záznamy akustické (CD ve formátu mp3) spolu se snímky presentovaných obrázků v přednáškách
V  létech 2011-2017 pak již byly pořízeny videozáznamy (DVD ve formátu divx), jedno DVD se sobotními přednáškami, druhé pak s nedělními.
 
Záznamy lze zakoupit oproti platbě předem bankovním převodem a po úhradě budou zaslány klasickou poštou. 
Cena je pro členy AS ČR 100,- Kč za CD, 150 Kč za DVD sobotní či nedělní, obě za 250,- Kč plus poštovné 50,- Kč. Zájemci, kteří nejsou členové platí 150,- Kč za jedno CD, 175,- Kč za jedno DVD, za obě  (tj. sobota i neděle) 300,- Kč plus poštovne 50,- Kč.  Pro platbu bankovním převodem užijte účet společnosti č. 2500384695, kód banky 2010 (Fio banka a.s.),  jako variabilní symbol je třeba uvést buď členské číslo plátce, nebo jeho číslo telefonní (ve zprávě pro příjemce pak i jméno).